Naujausi Eurazijos patentų tarnybos konvencijos pakeitimai, susiję su sumažintais mokesčiais

Autorius: dr. Jacekas Antulis, METIDA asocijuotas partneris, patentų grupės vadovas

document-428331__180Eurazijos patentų tarnyba (EAPT) yra pagal Eurazijos patentų konvenciją (EAPK) įkurta regioninė organizacija, apimanti didelę vietinę Eurazijos rinką ir turinti šias valstybes nares: Rusiją, Baltarusiją, Armėniją, Azerbaidžaną, Kirgiziją, Kazachstaną, Tadžikiją, Turkmėniją. Eurazijos patentų konvencija (EAPK) buvo pasirašyta 1994 m. rugsėjo 9 d. Maskvoje, Rusijoje, ir įsigaliojo 1995 m. rugpjūčio 12 d.

Eurazijos teisės aktuose numatyti patentavimo kriterijai atitinka Patentinės kooperacijos sutarties (PKS) nuostatose, Europos patentų konvencijoje (EPK) ir išsivysčiusių šalių teisės aktuose numatytus kriterijus. Regioniniu lygmeniu paraiškų pagal PKS padavimo terminas yra 31 mėnuo, kai paraiška pateikiama dėl išradimo pagal PKS 39 straipsnį. Eurazijos patentų konvencija (EAPK) suteikia pareiškėjui galimybę gauti patentą 8 šalyse, pateikus Eurazijos patentų tarnybai (EAPT) vos vieną paraišką bendra suderinta tvarka viena kalba (rusų). Kiekvienoje susitariančioje valstybėje Eurazijos patento savininkas įgyja tokias pačias teises, kokias įgytų, jei būtų gavęs nacionalinį patentą.

Pagrindiniai Eurazijos patentų sistemos (EAPS) privalumai:

  • EAPT suteikia daug lankstumo Eurazijos patento paraiškos nagrinėjimo laikotarpiu (lengvesnės termino atkūrimo sąlygos, galimybė pratęsti tam tikrus terminus, lankstus procedūrą pagreitinantis mechanizmas);
  • Eurazijos patento suteikimo procedūros trukmė yra palyginti trumpa – tik 1-2 metai;
  • Kadangi oficiali Eurazijos patentų tarnybos kalba yra tik rusų, galima išvengti vertimo išlaidų ir nesusipratimų;
  • Pateikiant paraišką arba paraiškos nagrinėjimo laikotarpiu nebūtina nurodyti išplėtimo šalių;
  • Bendra patentavimo sistema: po patento išdavimo nereikia išplėtimo procedūrų;
  • Eurazijos patentą lengva išlaikyti, mokant visas įmokas EAPT. Mokėdamas įmokas, pareiškėjas gali pasirinkti susitariančiąsias šalis, kuriose turėtų būti užtikrintas patento galiojimas.

Pastaraisiais metais vienas iš didžiausių EAPS privalumų buvo oficialių mokesčių (iki 80 %) mažinimas, kuriuos turi sumokėti pareiškėjai, t. y. fiziniai ir juridiniai asmenys (bendrovės), iš daugybės šalių visame pasaulyje, pavyzdžiui, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Kinijos, Ukrainos, Čekijos Respublikos ir kitų šalių, kurių metinis bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui yra mažesnis negu USD 3 000.

Tačiau nuo 2015 m. sausio 1 d. pasikeitė EAPK 40 straipsnio 4 dalis. Taip pat buvo atnaujintas šalių, kurios gali taikyti sumažintus oficialius mokesčius, sąrašas, taigi dabar yra net 2 šalių sąrašai. Atnaujinta 40 straipsnio 4 dalis galioja tik naujoms Eurazijos patentų paraiškoms, t. y. paraiškoms, kurios yra pateikiamos po 2015 m. sausio 1 d.  Eurazijos patentų paraiškoms, kurios yra pateiktos iki 2015 m. sausio 1 d., visą jų galiojimo laikotarpį gali būti taikomi ankstesni tarifai.

Pagrindinis skirtumas tarp nuostatų, kurios galiojo iki 2015 m. sausio 1 d., ir nuostatų, kurios galiojo po 2015 m. sausio 1 d., yra tai, kad šalių, kurių juridiniai asmenys (bendrovės) gali naudotis sumažintais oficialių mokesčių tarifais, sąrašas yra gerokai sutrumpintas. Tačiau šalių, kurių fiziniai asmenys gali naudotis sumažintų mokesčių tarifu, sąrašas praktiškai nepasikeitė.

EAPT tinklalapyje galite rasti du sąrašus:

  1. Šalis, kurių fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys moka laikinai sumažinto tarifo mokesčius;
  2. Šalis, kurių tik fiziniai asmenys, kurie yra teritorijos piliečiai arba nuolatiniai gyventojai, moka sumažintų tarifų mokesčius.

Taigi, jei turite komercinių interesų išplėsti savo patento paraišką Eurazijos regione arba kažkurioje to regiono šalyje (Rusijoje, Baltarusijoje, Armėnijoje, Azerbaidžane, Kirgizijoje, Kazachstane, Tadžikijoje, Turkmėnijoje), susisiekite su mumis ir mes rasime konkrečiai Jums tinkamiausią sprendimą.

Įrašas paskelbtas temoje Išradimai | Inventions, Patentai | Patents ir pažymėtas , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply