Susitarimas dėl Bendrojo patentų teismo: ratifikavimo progresas ir naujienos dėl teismo padalinių

Autoriai: Renata Andužienė, METIDA patentų konsultantė, dr. Jacekas Antulis, METIDA asocijuotas partneris, patentų grupės vadovas 

dart-454188_640Nors panašu, kad vieningas Europos patentas neįsigalios dar iki 2017 m. pradžios, Europoje toliau sistemingai ruošiamasi naujos patentų sistemos įvedimui. Po to, kai šiais metais žlugo Ispanijos bandymai užginčyti vieningo patento paketą, nebeliko esminių kliūčių sistemos įdiegimui, Susitarimo dėl Bendrojo patentų teismo ratifikavimui ir sėkmingam vietinių, regioninių ir centrinių teismų įsteigimui.

Susitarimą jau ratifikavo aštuonios šalys 

Siekiant, kad vieningo patento sistema sėkmingai įsigaliotų, 13 valstybių turi ratifikuoti Susitarimą dėl Bendrojo patentų teismo ir deponuoti savo ratifikavimo dokumentus Briuseliui (įskaitant Prancūziją, Vokietiją ir Jungtinę Karalystę). Šiuo metu Susitarimą dėl Bendrojo patentų teismo yra ratifikavusios aštuonios šalys: Austrija, Prancūzija, Švedija, Belgija, Danija, Malta, Liuksemburgas ir Portugalija (pastaroji dar turi deponuoti savo ratifikavimo dokumentus ES Tarybai).

Tam, kad Susitarimas dėl Bendrojo patentų teismo įsigaliotų, jį privalo ratifikuoti jau tik 5 šalys (įskaitant Vokietiją ir Jungtinę Karalystę (JK)). Vokietijoje įstatymo projektas dėl ratifikavimo Parlamentui dar nėra pateiktas, tačiau tam neturėtų kilti rimtų kliūčių. Tikimasi, kad įstatymo projektas bus parengtas 2015 m. antroje pusėje. Daugiau nerimo kelia JK pozicija, kurios Vyriausybė nusprendė 2017 m. organizuoti referendumą dėl tolimesnės JK narystės ES. Nepaisant to, JK Intelektinės nuosavybės tarnyba neseniai patvirtinto, kad pasirengimas Susitarimo dėl Bendrojo patentų teismo ratifikavimui JK tęsis ir toliau. Tikimasi, kad ratifikavimo procesas JK bus baigtas iki 2016 m. pavasario.

Kitos ratifikavimą svarstančios šalys

Svarbu paminėti, kad ratifikavimą rimtai svarsto dar penkios šalys. Estijos teisingumo ministerija parengė įstatymo dėl ratifikavimo projektą, kuris galėtų būti priimtas jau 2015 m., bet labiausiai tikėtina jo sulaukti 2016 m. pradžioje. Tikimasi, kad Suomijos ratifikavimo dokumentai bus deponuoti šių metų pabaigoje arba vėliausiai 2016 m. pradžioje – bendroji nuomonė Suomijoje ratifikavimui yra palanki. Po to, kai ES Teisingumo Teismas atmetė paskutinius iš kelių Ispanijos bandymų užginčyti vieningo patento paketą, Italija pakeitė savo poziciją ir pateikė formalų prašymą Europos Komisijai (EK) tvirčiau bendradarbiauti siekiant vieningo patento apsaugos kūrimo. EK dėl šio prašymo turėtų apsispręsti per keturis mėnesius. Lietuvos Vyriausybė išplatino Lietuvos valstybinio patentų biuro parengtą darbinį dokumentą dėl Susitarimo dėl Bendrojo patentų teismo sutarties ratifikavimo. Tikimasi, kad Susitarimas dėl Bendrojo patentų teismo bus ratifikuotas Seimo 2015 m. rudens arba 2016 m. pavasario sesijoje. Tam, kad būtų ratifikuotas Susitarimas dėl Bendrojo patentų teismo, dar reikia padaryti Nyderlandų patentų įstatymo pakeitimus, kuris sudaro bendrą paketą su ratifikavimo aktu. Po konsultacijų su visuomene internetu pasiūlyme buvo padaryti tam tikri smulkūs pakeitimai. Ministrų Taryba pasiūlymą patvirtino ir jis šiuo metu yra pateiktas Valstybės tarybai, o vėliau bus pateiktas ir Parlamentui.

Sprendimai dėl vietinių, regioninių ir centrinių teismo padalinių 

Kiekvienai valstybei narei, dalyvaujančiai Bendrajame patentų teisme, reikės nuspręsti: steigti vietinius teismo padalinius ar dalyvauti regioninio Bendrojo patentų teismo padalinio veikloje. Tačiau finansuoti šiuos teismus turės pačios valstybės.

Tikimasi, kad vietinius padalinius turės penkios didžiausios valstybės (JK, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Nyderlandai) ir kitos septynios valstybės (Austrija, Belgija, Danija,  Suomija, Vengrija, Airija,  Slovakija). JK planuoja turėti vieną vietinį padalinį Londone, o tuo tarpu Vokietija planuoja turėti net keturis padalinius: Miunchene, Diuseldorfe, Manheime ir Hamburge. Miunchene sprendžiamos bylos be vokiečių kalbos greičiausiai bus nagrinėjamos ir anglų kalba, tačiau vis dar nėra aiški kitų padalinių pozicija antros proceso kalbos klausimu. Prancūzija ketina steigti vietinį padalinį Paryžiuje, kur bylos greičiausiai galės būti nagrinėjamos tiek prancūzų, tiek anglų kalba.

Daugiau kaip prieš metus Švedija, Lietuva, Estija ir Latvija pranešė apie savo ketinimą steigti regioninį „Šiaurės–Baltijos“ padalinį su buveine Stokholme. Toks sprendimas įsigalios, kai bent dvi iš šių šalių ratifikuos Susitarimą dėl Bendrojo patentų teismo ir viena iš jų privalo būti Švedija. Bylos bus nagrinėjamos anglų kalba su vertimu į atitinkamas nacionalines kalbas.

Kalbant apie padalinių steigimą kitose šalyse, Slovėnijoje 2014 m. įvyko trišalis ekspertų susitikimas dėl galimo regioninio padalinio sudarymo, kuriame taip pat dalyvavo Vengrijos ir Kroatijos atstovai, išreiškę susidomėjimą prisijungti. Kroatija prisijungtų prie šio regioninio padalinio po to, kai pasirašytų ir ratifikuotų Susitarimą dėl Bendrojo patentų teismo. Yra ir šalių, kurios iš viso nepateikė pasiūlymų dėl vietinių ir regioninių padalinių steigimo, tai – Kipras, Čekija, Graikija ir Portugalija.

Svarbu pabrėžti, kad reikalavimo, jog kiekviena valstybė narė turėtų savo vietinį padalinį, nėra. Pavyzdžiui, Liuksemburgas ir Malta pareiškė, kad neketina steigti vietinių padalinių. Tai reiškia, kad visos bylos bus nagrinėjamos centriniame padalinyje.

Apibendrinant galima teigti, kad dėl 2014 ir 2015 m. pasiektos didelės pažangos rengiantis vieningo Europos patento sistemos įvedimui ir Bendrojo patentų teismo sukūrimui, tampa realu įgyvendinti bendrą patentinę apsaugą 2016 m. pabaigoje arba 2017 m. pradžioje, nors pagal pirminį planą tai turėjo įvykti 2014 m. balandį.

Įrašas paskelbtas temoje Patentai | Patents ir pažymėtas , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply