Pateiktas išaiškinimas dėl nekilnojamojo turto mokesčio

Autoriai: Vilius Martišius, METIDA asocijuotas partneris, advokatas, teismo mediatorius; Valdemaras Kovalevskis, METIDA jaunesnysis teisininkas, advokato padėjėjas

foto aurimo namas taisytas

Nuotraukos autorius A. Sobutas

Likus daugiau nei savaitei iki gruodžio 15-osios – dienos, iki kada už 2015 metus privalo būti deklaruotas ir sumokėtas nekilnojamojo turto (NT) mokestis, Valtybinė mokesčių inspekcija pagaliau pateikė išaiškinimą dėl NT mokesčio deklaravimo ir mokėjimo tvarkos šiais metais.

Nekilnojamojo turto apmokestinimo aspektai iki Konstitucinio Teismo nutarimo

Pagal galiojantį NT mokesčio įstatymą, fiziniai asmenys šį mokestį privalo mokėti už nuosavybės teise jiems priklausančius ir jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius ar patalpas, žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 220 tūkst. eurų. Jeigu žmogus turi tokios paskirties nekilnojamojo turto, kurio vertė yra, pavyzdžiui, 250 tūkst. eurų, jis privalo deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį nuo 30 tūkst. eurų.

Tačiau asmenims, kurie laikomi šeimos nariais (o pagal šį įstatymą jais laikomi sutuoktiniai, jų kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) iki 18 m. ir asmenys, vieni auginantys vaikus ar įvaikius iki 18 m.), nuosavybės teise priklausantis ar jų įsigyjamas nekilnojamasis turtas apmokestinamas kartu su kitų šeimos narių turtu, skaičiuojant bendrą viso turto vertę. Pavyzdžiui, jeigu fizinis asmuo turi nekilnojamojo turto, kurio vertė yra 20 tūkst. eurų, o likę jo šeimos nariai turi turto, kurio vertė – 100 tūkst. eurų, visi kartu jie vis tiek privalo deklaruoti ir sumokėti NT mokestį nuo 80 tūkst. eurų.

Pasigedo lengvatų šeimos nariams

Tačiau šių metų rugsėjo 22 d. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad NT mokesčio įstatymo nuostata, pagal kurią šeimos narių nekilnojamasis turtas apmokestinamas visas bendrai, taikant tokią pačią turto neapmokestinamąją vertę, kaip ir vieno fizinio asmens turtui, prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui ir nuostatoms, kuriomis šeimai, motinystei, tėvystei ir vaikystei užtikrinama valstybės apsauga ir globa.

Konstitucinio Teismo nuomone, šeimos nariu laikomam asmeniui nustatytas mažiau palankus teisinis reguliavimas nei kitiems fiziniams asmenims: nustatant NT mokestį asmeniui, kuris laikomas šeimos nariu, skaičiuojama ne tik jam priklausančio ar jo įsigyjamo turto, bet kartu ir jo šeimos narių nekilnojamojo turto vertė. Tiek fizinio asmens turtui, tiek visam šeimos narių turtui taikoma tokia pati neapmokestinamoji nekilnojamojo turto vertė (šiuo metu – 220 tūkst. eurų). Konstitucinio Teismo vertinimu, taip sudaromos prielaidos NT mokesčiu apmokestinti šeimos narių nekilnojamąjį turtą, kuris yra mažesnis, palyginus su kitų fizinių asmenų turtu.

NT deklaravimas ir mokėjimas

2015 metų mokestiniam laikotarpiui Konstitucijai pripažinta prieštaraujanti nuostata negali būti taikoma, nepaisant to, kad Konstitucinio Teismo nutarimas paskelbtas tik šių metų rugsėjo 22 d. Todėl NT mokestis už visą 2015 metų mokestinį laikotarpį turi būti apskaičiuojamas, taikant individualią 220 tūkst. eurų neapmokestinamąją vertę, kiekvienam fiziniams asmeniui., Individuali vertė taikoma ir sutuoktiniams, valdantiems turtą bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Tai reiškia, jog kiekvienas sutuoktinis teikti deklaraciją ir mokėti NT mokestį privalo individualiai. Pavyzdžiui, jeigu sutuoktiniai jungtinės nuosavybės teise valdo turtą, kurio mokestinė vertė yra 250 tūkst. eurų, sutuoktiniai neturi pareigos mokėti NT mokesčio, nes kiekvienam iš jų priklausančio turto dalis neviršija 220 tūkst. eurų (250 tūkst. eurų/ 2 = 125 tūkst. eurų).

Ką daryti, jeigu NT mokestis jau sumokėtas

Jeigu NT mokestis už 2015 metų mokestinį laikotarpį jau sumokėtas, nors atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo nutarimą ir Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimą, tokios pareigos nėra, tai nereiškia, kad mokestis yra prarastas. Susidariusi NT mokesčio permoka už 2015 metus bus grąžinta Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikus atitinkamą prašymą.

Įrašas paskelbtas temoje Nekilnojamasis turtas ir statyba | Real Estate and Construction, Uncategorized ir pažymėtas , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply