Pokyčiai Latvijoje susiję su pramoninės nuosavybės apsauga

Parengė: Evgenia Gainutdinova, asocijuota partnerė, Latvijos patentų, prekių ženklų ir dizaino patikėtinė, Europos prekių ženklų ir dizaino patikėtinė, teisininkė kontoroje METIDA

value1Tęsiant mūsų skaitytojų pažintį su Latvijoje įsigaliojusiomis naujomis normomis, įtvirtintomis naujajame Pramoninės nuosavybės institucijų ir procedūrų įstatyme, parengėme šį tinklaraščio straipsnį apie Apeliacinės tarybos darbą. Naujajame įstatyme Apeliacinė taryba nuo šiol vadinama  Pramoninės nuosavybės apeliacine taryba (PNAT).

Naujojo įstatymo ir vėlesnių teisės aktų nuostatos numato Pramoninės nuosavybės apeliacinės tarybos (PNAT) kompetencijos sritį, reglamentuoja procedūras ir mokesčius už tokias procedūras.

Pramoninės nuosavybės apeliacinės tarybos (PNAT) kompetencijai priskiriama:

  • apeliaciniai skundai dėl Patentų biuro sprendimo patentų, prekių ženklų, projektų ir puslaidininkių gaminių topografijų bylose;
  • protestai dėl prekių ženklų, projektų ir puslaidininkių gaminių topografijų įregistravimo.

PNAT nebenagrinės protestų dėl patentų suteikimo,  šios bylos yra priskiriamos Civilinio teismo atsakomybei.Apeliacinio skundo ir protesto pateikimo terminai nepasikeitė, ir toliau taikomas 3 mėnesių terminas. Tačiau tarptautinės prekių ženklo registracijos savininkas turi teisę pateikti apeliacinį skundą (motyvuotą atsiliepimą į protestą) per 3 mėnesius nuo dienos, kai Tarptautinis biuras informuoja apie paraiškos atmetimą (o ne nuo paraiškos atmetimo gavimo dienos).

Pasikeitė ir motyvuoto atsiliepimo į protestą pateikimo terminas. Remiantis naujomis nuostatomis, šis atsiliepimas turėtų būti pateiktas per du mėnesius nuo protesto teksto išsiuntimo ginčijamo prekių ženklo registracijos savininkui dienos. Jei paskutinė termino diena yra ne darbo diena, šis terminas perkeliamas į kitą darbo dieną. Bylas nagrinėja kolegija, kurią sudaro trys nariai. Procedūrinius sprendimus priima pirmininkas.

Kai kurie pakeitimai yra susiję su prašymo pateikti ankstesnių prekių ženklų naudojimo įrodymų tvarka. Anksčiau teisės nuostatos nenumatė konkrečių terminų, per kuriuos turėtų būti pateiktas prašymas pateikti ženklo naudojimo įrodymų ir termino, per kurį ženklo naudojimo įrodymai turėtų būti surinkti ir pateikti. Dėl nenustatytų terminų ankstesnio ženklo naudojimo įrodymų būdavo prašoma bet kuriame bylos etape, net ir protestų nagrinėjimo metu.

Dėl naujų teisės normų, situacija pagerėjo ir tapo aiškesnė visose dalyse. Taigi, kai protestas yra visiškai ar iš dalies grindžiamas ankstesniu prekių ženklu, po kurio registracijos praėjo mažiausiai 5 metai, ginčijamo prekių ženklo savininkas turi teisę prašyti pateikti pakankamai akivaizdžių (prima facie) įrodymų, kad šis ankstesnis prekių ženklas iš tikrųjų buvo naudojamas per protesto pateikimo terminą. Šis terminas taip pat yra 3 mėnesiai.

Apeliacinė taryba neatsižvelgs į tokius protesto pagrindus, jei nebus pateikta prašomų taikytinų įrodymų arba jei nebus įrodymų, susijusių su paskutiniais penkiais metais iki protesto pateikimo dienos.

Panašiai kaip ir teismas, PNAT bando sutaikyti šalis ir nauji teisės aktai numato keletą priemonių, kurios turėtų motyvuoti atitinkamą šalį išspręsti ginčą taikiai. Pavyzdžiui, protestą pateikusiam asmeniui gali būti atlyginta 50 % protesto pateikimo mokesčio, jei šalys taikiai susitaria arba protestas visiškai atsiimamas prieš sueinant numatytam 2 mėnesių terminui, per kurį ginčijamo ženklo savininkas turi pateikti motyvuotą atsiliepimą. Jei abi suinteresuotos šalys yra parengusios susitarti, PNAT atideda bylos nagrinėjimą tokiam laikotarpiui, kuris yra reikalingas šalims susitarti, bet ne ilgiau nei 6 mėnesiam be papildomo mokesčio už proceso atidėjimą.

Tačiau jei tik viena iš šalių pasiūlo išspręsti ginčą, PNAT klausia kitos šalies nuomonės ir tada nusprendžia atidėti procesą (ne ilgiau kaip 6 mėnesiams), tačiau tokiu atveju turėtų būti sumokamas proceso atidėjimo mokestis. Abiejų šalių prašymu, atidėjimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei 2 metams, sumokėjus mokestį. Taikos sutartis turėtų būti rašytinė ir pateikta PNAT.

Naujovė Latvijos intelektinės nuosavybės specialistams yra bylų nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka PNAT. Tačiau PNAT gali pradėti žodinį procesą, jei, PNAT nuomone, žodinis procesas yra reikalingas ir žodinio proceso prašo bet kuri iš šalių. Jei bet kuri iš šalių prašo žodinio proceso, turi būti sumokėtas papildomas mokestis. PNAT sprendimas gali būti apskųstas per 3 mėnesius nuo dienos, kai sprendimą paskelbia Rygos miesto Vidžemės priemiesčio apygardos teismas atitinkamose reikalavimų suvestinėse. Iš tikrųjų, šis ankstesnės praktikos pakeitimas Latvijoje yra teigiamas, nes ankstesnius Apeliacinės valdybos sprendimus buvo galima oficialiai apskųsti Administraciniame teisme. Dabar PNAT sprendimus dėl svarbių priežasčių peržiūrės Civilinis teismas. Antrasis PNAT sprendimų peržiūrėjimo tvarkos privalumas yra tas, kad teisėjai yra labiau kompetentingi intelektinės nuosavybės teisėje ir sprendžiant ginčus dėl intelektinės nuosavybės, o tai, tikėkimės, turės įtakos intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimui Latvijoje. Mokesčių dydžiai taip pat šiek tiek pasikeitė, dabar apeliacinio skundo pateikimo mokestis yra 150 EUR, o protesto pateikimo mokestis yra 180 EUR. Papildomas mokestis už žodinį procesą yra 80 EUR.

Pažymėtina, kad Latvijos patentų biuras suteikia 10 % nuolaidą pareiškėjams, kurie naudojasi Latvijos patentų biuro el. duomenų pateikimo sistema. Ne visas Latvijos patentų biuro procedūras galima atlikti el. duomenų pateikimo sistemoje, tačiau protestus galima pateikti elektroniniu būdu.

Įrašas paskelbtas temoje Kita | Other, Uncategorized ir pažymėtas , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply