Svarbios naujienos registruotų ES prekių ženklų savininkams

Autoriai: Violeta Sutkienė, METIDA asocijuota partnerė, prekių ženklų ir dizaino grupės vadovė;  Rasa Slunksnytė METIDA jaunesnioji konsultantė

R ohimNetrukus įsigaliosiantys Europos Sąjungos prekių ženklų teisinio paketo pokyčiai palies ne tik naujas paraiškas, bet turės įtakos ir kai kuriems jau įregistruotiems prekių ženklams. Keičiasi mokesčių dydžiai, kai kurie techniniai dalykai. Taip pat numatomos sąlygos ir Nicos klasifikacijos klasių antraščių bendrųjų sąvokų vartojimui. Ar tikrai reforma turi rūpėti vien naujiems pareiškėjams?

Reforma siekiama geresnio prekių ženklų sistemos prieinamumo visoje Europos Sąjungoje bei didesnio teisinio saugumo. Tikimasi, kad nurodžius kuo tikslesnį prekių ar paslaugų sąrašą paraiškoje, sumažės ginčų, nenaudojamų prekių ženklų, bus galima efektyviau kovoti su klastotėmis. Deja, naujoji tvarka sukelia ir  neaiškumų. Reglamento nuostatos turės įtakos ne vien naujoms paraiškoms, bet ir iki 2012 m. birželio 22 d. pateiktoms  prekių ženklų praiškoms, kurioms siekta apsaugos visai klasės antraštei priskirtoms prekėms ar paslaugoms.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas dar 2012 metais priėmė garsųjį sprendimą IP Translator byloje, taip įtvirtindamas „aiškumo ir tikslumo“ principo taikymą bei nurodydamas, kokia apsaugos apimtis suteikiama prekių ženklams, įregistruotiems klasės antraštei. Atsižvelgiant į minėto principo turinį, Nicos klasifikacijos antraščių vartojimas prekių ir paslaugų identifikavimui nebuvo uždraustas.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad klasės antraštė apima tik bendro pobūdžio sąvokas, todėl pareiškėjams primygtinai siūlyta jas naudoti tik tais atvejais, kai reikšmė yra pakankamai aiški ir tiksli, o tiek vidutinis vartotojas, tiek kompetentingos valdžios institucijos gali nustatyti apsaugos apimtį. Ir atvirkščiai, jeigu neįmanoma nustatyti, kokioms prekėms ar paslaugoms yra siekiama apsaugos, tuomet sąvokos neatitinka aiškumo ir tikslumo reikalavimo. Todėl pareiškėjas privalo patikslinti paraišką, nurodydamas, ar jo prekių ženklas bus naudojamas visoms konkrečios klasės antraštės abėcėlinio sąrašo prekėms ir paslaugoms žymėti, ar tik kai kurioms.

Klasių antraščių bendrųjų sąvokų vartojimas prekių ženklų paraiškose vis dar kelia nemažai diskusijų, todėl siekiant suvienodinti tiek Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos praktiką, tiek valstybių narių nacionalinių tarnybų praktiką, minėtas Teisingumo Teismo prejudicinis sprendimas yra įtvirtinamas netrukus įsigaliosiančiame Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente 2015/2424. Dalis sąlygų, susijusių su klasių antraščių vartojimu paraiškose, lieka tokios pačios, kaip ir iki šiol. Pavyzdžiui, bendrąsias nuorodas naudoti galima, tačiau įtvirtinama nuostata, kad tokiu atveju apsauga bus taikoma ne visam abėcėliniam klasės sąrašui, o tik toms prekėms ir paslaugoms, kurios tiesiogiai nurodytos atitinkamoje antraštėje. Galima daryti išvadą, kad aiškumo ir tikslumo principo taikymas tampa kertiniu punktu Europos Sąjungos prekių ženklų sistemoje, prisidedančiu prie teisinės apsaugos apimties susiaurinimo tiems prekių ženklams, kurie registruoti klasės antraštei.

Kokią įtaką turės Europos Sąjungos prekių ženklų teisinio paketo reforma toms paraiškoms, kurios pateiktos dar iki sprendimo IP Translator byloje? Dėl jau minėto principo taikymo, neteisinga būtų atskirti naujoms ir ankstesnėms paraiškoms taikomą apsaugos apimtį. Reglamentas numato galimybę pasinaudoti pereinamuoju šešių mėnesių laikotarpiu, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Reglamento įsigaliojimo. Per šį laikotrapį klasės antraštei registruoto prekių ženklo savininkas Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai galės pateikti tikslinamąją deklaraciją. Jos tikslas – informuoti, kad paraiškos padavimo dieną pareiškėjas ketino siekti apsaugos ne tik toms prekėms ar paslaugoms, kurias žymi pažodine reikšme vartojama tos klasės antraštė.

Yra keletas svarbių aspektų kalbant apie šias tikslinamąsias deklaracijas. Pirma, jose prekių ar paslaugų sąrašai turi būti aiškūs, tikslūs ir konkretūs, kad nekiltų abejonių, kam apsaugos iš pat pradžių ketino siekti savininkas. Antra, ypatingai svarbu teisingai nustatyti Nicos klasifikacijos redakciją, galiojusią paraiškos pateikimo momentu. Jei prekės ženklas naudojamas prekėms ir paslaugoms, kurių tuometinė Nicos klasifikacijos redakcija nenumatė, pareiškėjas turės pateikti naują paraišką. Be abejo, deklaracijos pateikimas nėra privalomas. Prekių ženklų savininkai gali veikti pasyviai, tačiau reikės susitaikyti ir su neveikimo pasekmėmis – ribota apsaugos apimtimi. Yra ir dar viena galimybė – suskubti pakoreguoti savo ES ženklo prekių ar paslaugų sąrašą dar iki Reglamento įsigaliojimo. Tokiu atveju, galima nurodyti tik aktualias prekes ir paslaugas, kurioms būtų suteikta tinkama apsauga.

Nepaisant to, kad pokyčiai iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti sudėtingi, jau įregistruotų Europos Sąjungos prekių ženklų savininkai didelių nuostolių patirti neturėtų: reforma suteikia galimybę patikslinti apsaugos apimtį nemokant oficialių mokesčių. Svarbiausia, atidžiai apsvarstyti visas galimybes ir pasirinkimo pasekmes.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks ir pažymėtas , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply