Vieningojo patento sistemoje – svarbūs pokyčiai

Autorė: Renata Andužienė, METIDA patentų konsultantė

pinig 2Panašu, kad nauja vieningojo patento sistema netrukus pradės veikti. Vienas iš esminių klausimų galiausiai buvo aptartas ir paskelbtas. 14-ojo posėdžio, įvykusio 2016 m. vasario 24–25 d., metu Parengiamasis komitetas suderino Bendro patentų teismo (BPT) mokesčių ir atlygintinų išlaidų nustatymo taisykles. Teisiniu požiūriu, taisyklės vis dar turi būti tobulinamos, tačiau siekiant informuoti ir užtikrinti skaidrumą apie dabartinę Komiteto programą, taisyklių redakcija ir aiškinamasis raštas buvo paskelbti ir juos galima rasti čia.

Viena iš svarbiausių naujienų, susijusi su atsisakymo mokesčiu (angliškai „opt out“ fee).  Pradėjus veikti BPT, visi „tradiciniai“ Europos patentai bus automatiškai priskiriami BPT jurisdikcijai, nebent patento savininkas „atsisakytų“ šio teismo jurisdikcijos. Tai viena iš galimybių, kuri buvo svarstyta (kita galimybė buvo taikyti 80 Eur dydžio mokestį), o dabar patvirtinta, kad atsisakant BPT jurisdikcijos nebus taikomas joks mokestis. Tai leis patentų savininkams lengvai nuspręsti, ar jie nori būti BPT sistemos dalimi ar ne.

Kaip skelbta anksčiau, BPT mokestį sudarys fiksuoto dydžio mokesčiai ir „teismo mokesčiai, priklausomai nuo reikalavimo vertės“, taikomi ieškiniams, kurių vertė yra didesnė kaip 750 000 Eur. Pirmos instancijos teismo fiksuoti ir „teismo mokesčiai, priklausomai nuo reikalavimo vertės“, nepakito. Ši redakcija labai mažai skiriasi nuo anksčiau siūlytos redakcijos. Toliau pateikiama lentelė su pagrindiniais fiksuoto dydžio mokesčiais:

Ieškinys

Fiksuotas mokestis (Eur)

Ieškinys dėl teisių pažeidimo

11 000

Priešieškinis dėl teisių pažeidimo

11 000

Ieškinys dėl paskelbimo apie teisių pažeidimą nebuvimo

11 000

Ieškinys dėl nuostolių, dėl teisių licencijavimo atlyginimo

11 000

Prašymas nustatyti žalą

3 000

Kiti priešieškiniai pagal Susitarimo dėl Bendro patentų teismo (SBPT) 32 straipsnio 1 dalies a) punktą

11 000

Ieškinys dėl patentų atšaukimo

20 000

Priešieškinis dėl patentų atšaukimo

taikytinas toks pats mokestis kaip ir ieškinio dėl teisių pažeidimo atveju, taikant 20 000 mokesčio ribą

Prašymas taikyti laikinąsias priemones

11 000

Ieškinys dėl Europos patentų tarybos sprendimo

1 000

Kalbant apie pirmos instancijos teismo ir apeliacinio teismo mokesčius, kurie priklauso nuo reikalavimo vertės, papildomai nustatytos dvi ieškinio vertės: iki (ir įskaitant) 50 000 000 Eur ir daugiau kaip 50 000 000 Eur.

Anksčiau konsultaciniame dokumente buvo nurodytas tik vienas apeliaciniam skundui taikytinas fiksuoto dydžio mokestis, t. y. 16 000 Eur. Šiuo metu yra nustatyti tokie mokesčiai:

Apeliaciniai skundai ir (ar) prašymai

Mokestis

Apeliacinis skundas pagal 220.1 taisyklės a) ir b) dalis [228 taisyklė] dėl laikinųjų priemonių taikymo [206.5 taisyklė]

11 000 Eur

Apeliacinis skundas pagal 220.1 taisyklės a) ir b) dalis [228 taisyklė] dėl ieškinio dėl teisių pažeidimo [15 taisyklė]

11 000 Eur + papildomas nuo vertės priklausantis mokestis pagal II lentelę

Apeliacinis skundas pagal 220.1 taisyklės a) ir b) dalis [228 taisyklė] dėl priešieškinio dėl teisių pažeidimo [53 taisyklė]

11 000 Eur + papildomas nuo vertės priklausantis mokestis pagal II lentelę

Apeliacinis skundas pagal 220.1 taisyklės a) ir b) dalis [228 taisyklė] dėl ieškinio dėl patento atšaukimo [47 taisyklė]

20 000 Eur

Apeliacinis skundas pagal 220.1 taisyklės a) ir b) dalis [228 taisyklė] dėl priešieškinio dėl patento atšaukimo [26 taisyklė]

pirmos instancijos teisme sumokėtas mokestis

Apeliacinis skundas pagal 220.1 taisyklės a) ir b) dalis [228 taisyklė] dėl ieškinio dėl paskelbimo apie teisių pažeidimą nebuvimo [68 taisyklė]

11 000 Eur + papildomas nuo vertės priklausantis mokestis pagal II lentelę

Apeliacinis skundas pagal 220.1 taisyklės a) ir b) dalis [228 taisyklė] dėl ieškinio dėl nuostolių dėl teisių licencijavimo atlyginimo [80.3 taisyklė]

11 000 Eur + papildomas nuo vertės priklausantis mokestis pagal II lentelę

Apeliacinis skundas pagal 220.1 taisyklės a) ir b) dalis [228 taisyklė] dėl prašymo nustatyti žalą [132 taisyklė]

[3 000 Eur + papildomas nuo vertės priklausantis mokestis pagal II lentelę]

Taip pat patvirtinta, kad pareiškus ieškinį, kai yra daugiau kaip vienas ieškovas ir (ar) daugiau kaip vienas atsakovas ar, jei ieškinys pareiškiamas dėl kelių patentų, taikomas tik vienas fiksuoto dydžio mokestis ar „teismo mokestis, priklausomai nuo reikalavimo vertės“.

Mažoms ir labai mažoms įmonėms bus taikoma nuolaida: šios įmonės mokės 60 proc. visų teismo (fiksuotų ir nuo vertės priklausančių) mokesčių, taikomų pirmos instancijos teisme ir apeliaciniame teisme.

Be to, visiems pareiškėjams gali būti atlyginti fiksuoto dydžio ir „teismo mokesčiai, priklausomai nuo reikalavimo vertės“ šiais atvejais: a) jei ieškinį nagrinėja vienas teisėjas (345.6. taisyklė); b) atsiėmus ieškinį (265 taisyklė); c) jei šalys išsprendžia savo ieškinį susitardamos. Taip pat svarbu žinoti, kad „kompensuojant išlaidas už ieškinį ar šaliai, taikytinas tik vienas iš a), b) ir c) punktuose nurodytų išlaidų kompensavimo būdų. Jei taikytini daugiau kaip vienas išlaidų kompensavimo būdų, kiekvienai šaliai taikytinas būdas, kuriuo kompensuojama didesnė išlaidų dalis.“

BPT Parengiamasis komitetas taip pat susitarė dėl atlygintinų išlaidų ribų. Palyginus su ankstesniu pasiūlymu, atlygintinų išlaidų dydis buvo sumažintas: jei mažiausia teisminio ginčo vertė siekia iki 250 000 Eur, atlygintinų išlaidų riba bus iki 38 000 Eur (sumažinta nuo 50 000 Eur lyginant su anksčiau siūlyta riba), o kai didžiausia teisminio ginčo vertė yra didesnė kaip 50 000 000 Eur, atlygintinų išlaidų riba bus iki 2 000 000 Eur (sumažinta nuo 3 000 000 Eur lyginant su anksčiau siūlyta riba).

Taip pat verta paminėti, kad, Parengiamojo komiteto vertinimu, šis pasiūlymas dėl teismo mokesčių ir atlygintinų išlaidų atspindi subtilią valstybių narių nuomonių pusiausvyrą, pastabas, pateiktas atsakant į vasarą vykusias konsultacijas, ir BPT ekspertų grupės rekomendacijas.

Įrašas paskelbtas temoje Patentai | Patents, Uncategorized ir pažymėtas , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply