Ištiesti ranką galima ne tik norint pasisveikinti

Autoriai: Vilius Martišius, METIDA partneris, advokatas; Valdemaras Kovalevskis, METIDA jaunesnysis teisininkas, advokato padėjėjas

13073227_1180666881954612_567214946_o (3)Sveikindamiesi su kitais žmonėmis naudojame visiems žinomą ir priimtiną gestą – ištiesiame ranką. Šis gestas žinomas ne tik kasdieniame gyvenime, bet ir teisės srityje, tiksliau, mokesčių teisėje.

Globalizacijos procesas ir ekonomikos augimas lėmė, kad vis dažniau steigiamos ne tik pavienės bendrovės, bet įmonių grupės ir susijusios įmonės. Todėl tam tikri komerciniai – ūkiniai sandoriai atliekami tarp susijusių asmenų. Pavyzdžiui, viena bendrovė skolina pinigus kitai susijusiai bendrovei arba parduoda tam tikras prekes ar paslaugas kontroliuojamai ar kitaip susijusiai bendrovei. Atrodytų, kad tokiu atveju, sandorio šalys galėtų laisvai pasirinkti ir nustatyti sudaromo sandorio kainas. Deja, bet mokesčių srityje yra laikomasi kitokios pozicijos.

Komerciniuose ir finansiniuose santykiuose tarp asocijuotų bendrovių nustatytos sąlygos ne visada skirsis nuo esamų rinkos sąlygų. Asocijuotos bendrovės, priklausančios tarptautinėms bendrovėms, dažnai turi gana plačią autonomiją ir tarpusavyje derasi tarsi būtų nepriklausomi asmenys. Tačiau kartais kainodara tarp asocijuotų asmenų neatspindi rinkos veiksnių ir neatitinka ištiestosios rankos principo, t.y. rinkos kainos, todėl gali būti iškraipomi šių bendrovių mokestiniai įsipareigojimai valstybei. Nustatydamos ištiestosios rankos principo neatitinkančias kainas, bendrovės siekia susimažinti ne tik pelno, bet ir kitus mokėtinus mokesčius, pavyzdžiui, pridėtinės vertės mokestį, muitus. Dėl šių priežasčių daugelis valstybių teisės aktuose numatė, kad mokesčių tikslais asocijuotų bendrovių pelnas gali būti koreguojamas tiek, kiek reikia tokiems iškraipymams koreguoti ir užtikrinti ištiestosios rankos principo laikymąsi.

Ištiestosios rankos principas. Kas tai?

Lietuvoje ištiestosios rankos principas yra įtvirtintas Pelno mokesčio įstatyme ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme. Ištiestosios rankos principas reikalauja, jog ūkio subjektų pasirinkta sandorio kaina atitiktų tikrąją rinkos kainą, t.y. tokią kainą, kuri atitiktų rinkoje analogiškuose arba panašiuose sandoriuose taikomą kainą. Pagal šį principą, sandorio kainos neturėtų keistis dėl to, kad sandorio šalys yra asocijuoti asmenys. Tai reiškia, kad sandorio šalys turi „sveikintis per ištiestą ranką“. Jeigu sandorio kainai įtakos turi tai, kad sandoris yra sudarytas tarp asocijuotų asmenų, tada jo tikrąja rinkos kaina bus laikoma tokia kaina, kuri atitinka analogiškus sandorius tarp nesusijusių asmenų.

Ištiestosios rankos principas skirtas užkirsti kelią asocijuotų asmenų grupėms nepagrįstai sumažinti mokėtinus mokesčius, dirbtinai koreguojant sandorių kainas tarp ūkio subjektų grupei priklausančių asmenų.

Praktikoje pasitaiko nemažai bendrovių, kurios sudaro sandorius, neatitinkančius ištiestosios rankos principo, ne dėl to, kad jos siekia susimažinti mokėtinus mokesčius, bet dėl to, kad nėra susipažinusios su sandorių kainodaros reikalavimais arba netinkamai nustato kontroliuojamų sandorių kainodarą. Kartais bendrovėms nėra aišku, kokius koregavimus reikia ar būtina atlikti savarankiškai, kad būtų galima išvengti nemalonių pasekmių.

Savarankiškas sandorio vertės koregavimas

Dažniausiai bendrovė nusprendžia atlikti savarankišką sandorio vertės koregavimą sandorių kainodaros dokumentacijos rengimo metu, kai išaiškėja, kad bendrovė sudarydama sandorius taikė kainas, kurios neatitinka ištiestosios rankos principo. Tokio pobūdžio koregavimai gali būti atliekami ir tais atvejais, kai bendrovės keičia taikomus sandorių kainodaros principus dėl pasikeitusios verslo aplinkos ar kitų aplinkybių. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad nuo 2016 m. balandžio 1 d. tam tikrų bendrovių, kurios neturi sandorių kainodaros dokumentų, vadovams gali būti skiriamos baudos.

Savarankiškai koreguojant sandorio vertę, būtina nustatyti, kaip turi būti atliekami koregavimai pelno mokesčio tikslais. Tais atvejais, kai bendrovė taikė mažesnes nei rinkos kainas, koregavimas atliekamas didinant sandorio vertę, laikant, kad bendrovės apmokestinamos pajamos padidėja. Tais atvejais, kai bendrovė taikė didesnes nei rinkos kainas, koregavimas atliekamas mažinant sandorio vertę, laikant, kad padidėja neleidžiami atskaitymai pelno mokesčių tikslais.

VMI sandorio vertės koregavimas

Bendrovei pačiai tinkamai ir laiku nenustačius kontroliuojamų sandorių verčių, išlieka rizika, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) atlikus mokestinį tyrimą arba patikrinimą bus pakoreguota sandorių vertė. Mokestinis tyrimas yra rekomendacinio pobūdžio, todėl net ir po jo bendrovė gali pati savarankiškai atlikti koregavimus pagal VMI išvadoje pateiktas pastabas. Tačiau mokestinis patikrinimas tokios teisės nesuteikia, todėl sandorio vertę ir iš jo kylančias prievoles nustato VMI.

VMI atliekamas sandorio vertės koregavimas gali būti įvairaus pobūdžio. Priešingai nei savanoriško sandorio vertės koregavimo atveju, VMI atlikdama sandorio vertės koregavimą, ištiestosios rankos principą atitinkančia sandorio verte gali laikyti vertę, kuri yra ištiestosios rankos intervalo vidurkis. Tokiu atveju daroma prielaida, kad VMI neturi tikslių duomenų ir todėl naudoja ištiestosios rankos intervalą. Jeigu bendrovė patikrinimo metu vengia bendradarbiauti su VMI, ji turi teisę taikyti bet kokią į ištiestosios rankos intervalą patenkančią reikšmę. Kitaip tariant, VMI galės pasirinkti tiek minimalią, tiek maksimalią intervalo reikšmę.

Skirtinga nuomonė

Ištiestosios rankos principo taikymas dažnai sulaukia ir kritiško vertinimo. Yra teigiančių, kad ištiestosios rankos principas prieštarauja ekonominei realybei, nes jis pagrįstas mokesčių teisėje taikoma prielaida, kad įmonių grupės dukterinė bendrovė yra atskiras vienetas, kuris laisvos rinkos sąlygomis vykdo ekonominę veiklą su kitais įmonių grupės nariais. Vis dėlto  ištiestosios rankos principo taikymas padeda apskaičiuoti tikrąją sandorio vertę, išvengti mokestinių piktnaudžiavimų  ir užtikrinti visuomenės interesą į valstybės biudžetą surinkti kaip įmanoma daugiau pajamų.

Įrašas paskelbtas temoje Kita | Other, Uncategorized, Verslas | Business ir pažymėtas , , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply