Vieninga skaitmeninė rinka: svajonė, kuri virs tikrove?

Autorės: Inga Lukauskienė, METIDA asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė, teismo mediatorė;  Aušrinė Sakalauskaitė, METIDA jaunesnioji teisininkė

digital-marketingRugsėjo 14 d. Europos Komisija paskelbė keletą pasiūlymų modernizuoti ES autorių teisę. Pagrindinė siūlomų pakeitimų priežastis – siekis pritaikyti ES autorių teisę reglamentuojančias nuostatas prie šių dienų realijų – vis sparčiau besikeičiančių technologijų bei įvairių internetinių paslaugų atsiradimo. Siūlomi pakeitimai taip pat turėtų įnešti naujovių švietimo, mokslinių tyrimų bei kultūros paveldo srityse.

Europos Komisijos pateikti pasiūlymai turi tris pagrindinius prioritetus:

  • Autorių teisių nuostatų, susijusių su moksliniais tyrimais, švietimu ir neįgaliųjų įtraukimu gerinimas

Šiais laikais beveik nebeliko tokios mūsų gyvenimo srities, kurioje nenaudotumėm vienokių ar kitokių technologijų, švietimas – ne išimtis. Vis daugiau mokyklų pasitelkia technologijas savo mokymo procese, vienas iš svarbesnių pavyzdžių – elektroninėje erdvėje patalpintos mokomosios medžiagos ar mokomųjų programų naudojimas. Deja, dėl egzistuojančių su autorių teise susijusių ribojimų tokie mokymo / mokymosi įrankiai prieinami ne visiems. Tai, žinoma, sukuria kliūčių ir mokslinių tyrimų atlikimui. Dėl šios priežasties Europos Komisija kaip vieną iš pakeitimų siūlo tam tikrą išimtį, kuri leistų švietimo įstaigose naudoti įvairią mokymo medžiagą, pasitelkiant skaitmeninius įrankius bei internetinius kursus visoje ES.

 Siūloma autorių teisių ir bendrosios skaitmeninės rinkos Direktyva apima ir keletą kitų reikšmingų išimčių: 1) leisti mokslininkams visos ES mastu naudoti tekstines bei duomenų technologijas, siekiant išanalizuoti didelius duomenų rinkinius mokslinių tyrimų tikslais; 2) leisti kultūros paveldo institucijoms išsaugoti darbus skaitmeniniu būdu.

Galiausiai, Komisija pateikė siūlymą dėl Marakešo Sutarties įgyvendinimo, siekiant palengvinti prieigą akliesiems bei kitų regos sutrikimų turintiems asmenims prie publikuotų darbų.

  • Sąžiningesnės ir darnesnės rinkos užtikrinimas kūrėjams bei žiniasklaidai

Naująja Direktyva siekiama sustiprinti teisių turėtojų galimybes derėtis už atlygį dėl jų kūrinių naudojimo vaizdo įrašų dalijimosi platformose, pavyzdžiui, YouTube. Ši bei kitos panašios platformos bus įpareigotos naudoti įvairius įrankius, padėsiančius automatiškai aptikti dainas ar audiovizualinius kūrinius, ir suskirstyti juos pagal tai, ar autorių teisių turėtojai yra suteikę teisę juos viešinti platformoje, ar nurodę pašalinti.

Taip kaip muzikos industrija jau sunkiai įsivaizduojama be įvairių klausymosi bei pardavimo platformų, muzikos talpinimo internete, taip ir spauda pamažu persikelia į interneto puslapius. Nors akivaizdu, jog „perėjimas“ nuo popierinių leidinių prie elektroninių  versijų turi daug privalumų, pavyzdžiui, didesnį skaitytojų ratą ar galimybę apie vieną ar kitą įvykį pranešti realiu laiku, ne paslaptis, kad skelbiant medžiagą elektroninėje erdvėje didėja ir autorių teisių į publikuojamus darbus pažeidimo tikimybė. Komisija siūlo pagerinti susidariusią situaciją įvedant naujas „spaudos leidėjų“ teises. Tai apimtų tokias pačias atgaminimo bei „pateikimo visuomenei“ teises, kurias ES teisė garantuoja filmų kūrėjams, fonogramų gamintojams, transliuotojams ir pan., tiek, kiek tai susiję su skaitmeninių kūrinių panaudojimu.

Numatomoje Direktyvoje taip pat turėtų būti nuostatos, įpareigojančios leidėjus bei prodiuserius informuoti kūrinių autorius ir (arba) atlikėjus apie iš jų darbų gaunamą realų pelną, todėl tai turėtų užtikrinti (arba leisti) kūrinių autoriams ir atlikėjams susitarti dėl teisingo atlyginimo su leidėjais bei prodiuseriais.

  • Geresnis pasirinkimas bei prieiga prie įvairaus turinio internete visos ES mastu

Kita Europos Komisijos siūloma naujovė – teisinis mechanizmas, suteikiantis galimybę transliuotojams lengviau gauti jiems reikiamus leidimus iš teisių turėtojų, siekiant transliuoti tam tikras programas internetu kitose ES valstybėse narėse. Šis mechanizmas susijęs tiek su programų transliavimu televizijoje realiu laiku, tiek transliuoto turinio talpinimu įvairiose internetinėse televizijos stočių platformose, tokiose kaip TV3 Play, kurios leidžia vartotojui žiūrėti jam patinkančias laidas internetu bet kuriuo jam patogiu metu.

Komisija siūlo kiekvienoje valstybėje narėje įsteigti tam tikrą derybomis užsiimančią instituciją, padėsiančią lengviau sudaryti licencijavimo sandorius, įskaitant ir tarpvalstybines paslaugas, tarp teisių turėtojų bei užsakomųjų vaizdo programų platformų.

 Naujoji Direktyva prisidės ir prie kultūrinio paveldo išsaugojimo, kadangi joje įtvirtintos nuostatos leis muziejams, arhyvams ir kitoms paveldo institucijoms suskaitmeninti ir padaryti prieinamus įvairius išimtus iš prekybos autorių teisių saugomus darbus, tokius kaip knygos ar filmai.

Kas toliau?

Šie ir kiti Komisijos pasiūlyti pakeitimai yra dalis ES strategijos sukurti Vieningą skaitmeninę rinką. Vis dėlto, tam, kad visos šios naujovės taptų realybe, jos dar turi būti patvirtintos Europos Parlamento ir Europos Tarybos. Informuosime apie tolimesnę su šia autorių teisių reforma susijusią įvykių eigą.

 

 

 

 

 

Įrašas paskelbtas temoje Autorių teisės | Copyright, Uncategorized ir pažymėtas , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply