Svajonė tolsta: vieningojo patento teks dar palaukti

Autorė: Autorius: dr. Jacekas Antulis, METIDA asocijuotas partneris, patentų grupės vadovas; Renata Andužienė, METIDA patentų konsultantė

londePer paskutinius trejus metus pasiekta didelė pažanga dėl vieningo Europos patento sistemos įvedimo. Dar visai neseniai buvo rimtų priežasčių tikėti, kad vieningasis patentas įsigalios jau 2016 m. pabaigoje arba 2017 m. pradžioje. Deja,  birželio įvykiai Jungtinėje Karalystėje šią optimistinę prognozę gerokai pakoregavo.Norint, kad būtų įgyvendinta vieningojo patento sistema, reikia, kad susitarimą dėl Vieningo patentų teismo ratifikuotų ne mažiau kaip 13 valstybių narių. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad šiuo metu jau vienuolika valstybių narių yra ratifikavusios minėtą susitarimą.  Numatoma, kad Slovėnija taps dvyliktąja valstybe nare, kuri ratifikuos Susitarimą. Rugsėjo 30 d. Slovėnijos prezidentas pasirašė teisės akto projektą, leidžiantį Slovėnijai ratifikuoti Susitarimą dėl Vieningo Patentų Teismo. Taip pat pasirengimo ratifikuoti procesas įsibėgėjęs ir Italijoje. Rugsėjo 14 d. Italijos Deputatų rūmai patvirtino teisės akto projektą, leidžiantį Italijai ratifikuoti Susitarimą dėl Vieningo Patentų Teismo. Iš Baltijos valstybių Estija bus pirmoji, kuri ratifikuos Susitarimą – ratifikavimas numatomas dar šiais metais. Taip pat yra skelbiama Lietuvos ratifikavimo data – 2017 liepos 1 d.

Atrodytų, kad netolimoje ateityje ratifikuosiančių Susitarimą valstybių daugiau negu reikia, bet, deja, šių minėtų valstybių ratifikavimo nepakaks. Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė Karalystė yra pačios svarbiausios „žaidėjos“ šioje sistemoje – tarp trylikos  ratifikavusių valstybių narių  būtinai turi ratifikuoti ir šios trys.

Prancūzijoje ši procedūra atlikta jau gan seniai – Susitarimas ratifikuotas 2014 kovo 14 d.  Vokietija taip pat yra pasiruošusi ratifikuoti, bet panašu, kad šiuo metu laukia Jungtinės Karalystės sprendimo.

Niekam ne naujiena, kad šių metų birželio 23 d. JK nubalsavo pasitraukti iš Europos Sąjungos. Šiuo metu yra prasidėjęs dviejų metų laikotarpis, per kurį JK turi pasiruošti išstojimui, susitarti dėl tolimesnio bendradarbiavimo su ES. Kokią įtaką šis pasitraukimas turės patentų sistemai? Reikėtų atkreipti dėmesį, kad toks Jungtinės Karalystės sprendimas neturės jokių pasekmių esamai Europos patentų sistemai: turimi Europos patentai ir išplėsti į Jungtinę Karalystę ir toliau galios šioje šalyje. Tačiau JK būsimas išstojimas iš ES tapo didele kliūtimi siekiui įgyvendinti vieningojo patento sistemą netolimoje ateityje. Šiuo metu JK vis dar yra ES sudėtyje ir nėra jokių teisinių kliūčių jai ratifikuoti Susitarimą, netgi priešingai –JK yra nuolat raginama Europos Patentų Tarnybos ir kitų valstybių Susitarimą ratifikuoti kuo greičiau. Teoriškai JK galėtų ratifikuoti Susitarimą ir dar dvejus metus būti šioje sistemoje, tačiau akivaizdu, kad ši valstybė neskubės priimti sprendimo.  Viena iš didžiausių JK baimių, kad ratifikavus Susitarimą dabar, kol dar tebėra ES narė, ji bus išmesta iš vieningojo patento sistemos po išstojimo iš ES. Pagal dabartines taisykles, vieningojo patento sistemoje gali dalyvauti tik ES narės.

Žinoma, diskutuojama apie scenarijus dėl tolimesnio JK dalyvavimo (likimo). Vienas iš kelių – susitaikyti, kad vieningojo patento teks dar palaukti ir ieškoti sprendimų bei užtikrinti Jungtinę Karalystę, kad ši galės pasilikti sistemoje kuo ilgiau, t.y. ir po išstojimo iš ES. Kitas kelias:  nelaukti JK apsisprendimo ir užbaigti ratifikavimo procesą be jos.  Pasirinkus šį sprendimą, reikėtų pakoreguoti Susitarimą dėl Vieningo Patento Teismo taip, kad jame būtų pašalintas reikalavimas, jog tarp trylikos  ratifikavusių valstybių narių  turi būti JK, taip pat reikėtų iš Londono perkelti Vieningo Patento Teismo centrinio skyriaus padalinį. Pakeitus Susitarimą, valstybėms narėms jį tektų ratifikuoti iš naujo.

Galima drąsiai prognozuoti, kad einant vienu ar kitu keliu vieningojo patento bendra patentinė apsauga 2016 m. pabaigoje arba 2017 m. pradžioje dar nebus įgyvendinta. Taip pat akivaizdu, kad vieningo patento sistema be JK būtų mažiau patraukli.

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply