Kokie mokesčių pokyčiai laukia smulkiųjų verslininkų?

Autoriai: Vilius Martišius, METIDA partneris, advokatas; Valdemaras Kovalevskis, METIDA teisininkas, advokato padėjėjas

pinigai-fotoKaip viena iš labiausiai palankių verslo vystymo formų dažniausiai pristatoma uždaroji akcinė bendrovė arba mažoji bendrija. Tokios smulkiojo verslo vystymo formos kaip darbas pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą yra nustumiamos į antrąjį planą. Tačiau šios formos taip pat gali būti naudingas fiziniams asmenims, nusprendusiems pradėti ir vystyti savo verslą, ypač smulkiesiems verslininkams.

Kas ir kokia veikla gali užsiimti pagal verslo liudijimą ir individualios veiklos pažymą?

Abi šias verslo vystymo formas vienija tai, kad pagal jas veiklą gali vykdyti tik fiziniai asmenys. Pagal išduotą individualios veiklos pažymą, galima vykdyti bet kokio pobūdžio veiklą, išskyrus veiklą, susijusią su nekilnojamojo turto pardavimu ir nuoma bei veiklą, kuriai būtina įsteigti įmonę, pavyzdžiui, šilumos gamyba, karšto vandens tiekimas, vairavimo mokymas. Veiklų, kuriomis galima verstis įsigijus verslo liudijimą, sąrašas yra trumpesnis ir  ribotas. Pagal verslo liudijimą galima verstis tik tokiomis veiklomis, kurios numatytos Vyriausybės patvirtintame sąraše, pavyzdžiui, kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla, prekyba, siuvimas, baldų gamyba, apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas, vertimo veikla bei kitos. Sąraše iš viso yra 88 veiklos, kuriomis galima verstis pagal verslo liudijimą.

Kokius mokesčius moka smulkieji verslininkai?

Vertinant mokesčius, pagrindinis skirtumas tarp smulkiojo verslo vykdymo būdų yra tas, kad įsigijus verslo liudijimą, reikia iš anksto sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausomai nuo to, kiek pajamų uždirbote). Reikėtų atkreipti dėmesį, kad fiksuotas pajamų mokestis taip pat mokamas parduodant prekes ir teikiant paslaugas gyventojams bei juridiniams asmenims (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą), jeigu verslo liudijime nurodytos veiklos rūšis nėra viena iš veiklos, kuria verčiasi juridinis asmuo, rūšių. Pagal individualios veiklos pažymą dirbantys asmenys pajamų mokestį turi sumokėti nuo faktiškai gautų pajamų. Mokesčius, kuriuos moka smulkieji verslininkai nurodome žemiau esančioje lentelėje:

 

Verslo liudijimas

Individuali veikla pagal pažymą

GPM

(gyventojų pajamų mokestis)

Fiksuotas dydis, kuris priklauso nuo veiklos rūšies ir savivaldybės, kurioje vykdoma veikla 5% arba 15%

(laisvųjų profesijų atstovai)

VSD

(valstybinis socialinis draudimas)

50% bazinės pensijos

(56 EUR/ mėn.)

29,7%

PSD

(privalomasis sveikatos draudimas)

9% nuo MMA

(34,2 EUR/ mėn.)

9% nuo MMA

(34,2 EUR/ mėn.)

Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas, patirtas pajamoms uždirbti). Taikant supaprastintą tvarką, leidžiamais atskaitymais galima pripažinti fiksuotą dydį t.y. 30 proc. gautų pajamų. Nuo gautos sumos po atskaitymų (faktinių išlaidų arba 30 proc. pajamų) turi būti sumokamas gyventojų pajamų mokestis.

Pagal individualios veiklos pažymą veiklą vykdantys asmenys valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas moka nuo pusės gautų apmokestinamųjų pajamų (pajamos minus faktinės išlaidos arba minus 30 proc.) dydžio. Vertėtų atkreipti dėmesį, kad apmokestinama suma (mokesčio bazė) nuo 2017 m. sausio 1 d. kalendoriniais metais, negali būti didesnė nei 20 753,60 EUR. Pasibaigus metams, jei asmens faktiškai gautos pajamos viršija 12 minimalių mėnesinių atlyginimų (MMA), tuomet reikia mokėti papildomai 9% privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas ir 29,7% VSD įmokas nuo pusės gautų apmokestinamųjų pajamų. Nuo 2017 m. sausio 1 d. VSD įmokos dydis padidėjo nuo 28,5% iki 29,7%, nes individualia veikla besiverčiantys asmenys bus papildomai draudžiami valstybiniu ligos išmokų draudimu.

Kokie pasikeitimai laukia verslo liudijimus įsigijusių asmenų?

Vyriausybė 2016 m. lapkričio 16 d. priėmė nutarimą, kuriuo pakeitė gyventojų, besiverčiančių individualia veikla su verslo liudijimu, apmokestinimo tvarką. Pakeitimai numato, kad žemiau nurodytais atvejais verslo liudijimus turintys asmenys privalės mokėti ne fiksuotą gyventojų pajamų mokestį (GPM), bet 5 proc. arba 15 proc. GPM. Fiksuotas GPM nemokamas:

1)         nuo gyventojų, kurie turi paslaugų ir gamybos verslo liudijimus, gautų pajamų iš juridinių asmenų ir kurios viršija 4 500 EUR. Į šią sumą įskaičiuojamos iš juridinių asmenų gautos visuose paslaugų ir gamybos verslo liudijimuose nurodytų rūšių veiklos pajamos;

2)         nuo gyventojų, kurie turi prekybos verslo liudijimus, gautų pajamų parduodant prekes juridiniams asmenims ir gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais, kurios viršija 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį, o taip pat gautų iš prekybos automobiliais, motociklais, mopedais bei nuo pajamų iš prekybos nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose (išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose, esančiose turgavietės teritorijoje), taip pat iš kioskų, pastatytų patalpose.

Reikėtų pastebėti, kad gyventojų, vykdžiusių veiklą  pagal verslo liudijimą ir per kalendorinius metus iš įmonių, įstaigų, įvairių organizacijų ar kitų individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų gavusių daugiau nei 4 500 EUR pajamų, pajamų dalis iki 4 500 EUR papildomai neapmokestinama. Asmuo prieš įsigydamas verslo liudijimą, jau sumokėjo fiksuoto dydžio pajamų mokestį, todėl jam papildomai mokėti GPM nereikia. Pajamų dalis, gauta iš juridiniams asmenims parduotų prekių, suteiktų paslaugų bei iš individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų, ir viršijanti 4 500 EUR, apmokestinama kaip įregistruotos individualios veiklos su pažyma pajamos, kurioms taikomas 5 arba 15% tarifas. Tačiau  tuo atveju, kai verslo liudijimą įsigijęs asmuo gavo pajamų daugiau nei 4 500 EUR, jis su įsigytu verslo liudijimu toliau gali teikti paslaugas arba parduoti prekes tik individualios prekybos veiklos nevykdantiems fiziniams asmenims. Šis pakeitimas galios deklaruojant pajamas už 2016 m. ir vėlesnių metų mokestinius laikotarpius.

Vyriausybės nutarimas taip pat numato, kad prekybos verslo liudijimą turintys asmenys per kalendorinius metus gali parduoti prekių iki 4 500 EUR prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims ir prekybos veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, išskyrus prekybą automobiliais, motociklais, mopedais, žemės ūkio ir maisto produktus kitam prekybos veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui. Iki šiol verslo liudijimus turintys asmenys tokios galimybės neturėjo.

Smulkiesiems verslininkams, dirbantiems pagal verslo liudijimus, atsiranda dar viena naujovė. Nuo šiol sumokėjus fiksuoto dydžio GPM bus galima parduoti prekes arba savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) ir juridiniams asmenims, jeigu verslo liudijime nurodyta veiklos rūšis nėra viena iš veiklų, kuria verčiasi tas juridinis asmuo. Taigi, jeigu gyventojo ir juridinio asmens veiklos yra skirtingos, gyventojas privalės sumokėti tik fiksuotą GPM. Jeigu verslo liudijimą įsigijęs asmuo vykdo tokią pačią veiklą kaip įstatuose numatyta juridinio asmens veikla (nepriklausomai nuo to ar faktiškai vykdoma), tai iš tokio juridinio asmens už parduotas prekes ar paslaugas gautos pajamos nebus laikomos pajamomis, kurios gautos iš veiklos įsigijus verslo liudijimą. Tai reiškia, kad tokios pajamos bus prilygintos pajamomis iš individualios veiklos pagal pažymą ir apmokestinamos aukščiau aptartais tarifais ir tvarka.

 

 

 

 

Įrašas paskelbtas temoje Kita | Other, Uncategorized ir pažymėtas , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply