Pokyčiai Eurazijos ekonominės sąjungos prekių ženklų apsaugos sistemoje

Autorius: Valiantsin Račkouski, METIDA asocijuotas partneris, Baltarusijos patentinis patikėtinis, intelektinės nuosavybės vertintojas, teisininkas

17499719_1670705086278174_1288976909_oEurazijos ekonominės bendrijos (EAEB) struktūra numato bendrosios rinkos su laisvu prekių (darbų, paslaugų) judėjimu sukūrimą. Tam reikės bendro ekonominio reguliavimo mechanizmo, pagrįsto, inter alia, suderintomis arba suvienodintomis teisės normomis.

Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos protokolas (2014 m. gegužės 29 d. Eurazijos ekonominės sąjungos sutarties 26 priedas (EAEB sutartis)), taip pat kiti ankstesni Muitų sąjungos dokumentai nustato vadinamąjį regioninį išimtinės teisės į prekių ženklą išnaudojimo principą. Tai riboja teisės turėtojo galimybę daryti įtaką prekių judėjimui Eurazijos ekonominėje bendrijoje.

Iš pradžių regioninis principas įteisino paralelinį importą Muitų sąjungos teritorijos viduje, vykdomą importuotojų, kurie nėra įgalioti teisės į prekių ženklą turėtojų, o dabar – tarp EAEB šalių.

Tuo pačiu metu teisės turėtojas išlaikė galimybę apriboti neteisėtą prekių tiekimą iš išorės. Kartu reikalinga vienoda sistema, skirta prekės ženklų apsaugai visose EAEB šalyse. Tokiu būdu galima atmesti nekontroliuojamą suklastotų prekių patekimą į integracijos sąjungą.

Taigi, prekės ženklų registravimas yra privalomas visoje EAEB teritorijoje ir muitų apsaugos priemonės turėtų būti taikomos visų EAEB valstybių teritorijose. Šiuo tikslu šalys susitarė pradėti taikyti bendrą EAEB prekių ženklą ir bendrą intelektinės nuosavybės objektų muitų registrą.

Eurazijos ekonominės bendrijos prekių ženklo registravimas

EAEB prekių ženklo registravimas bus galimas, kai tik Eurazijos ekonominės sąjungos prekių ženklų, paslaugų ženklų ir prekių kilmės pavadinimų sutartis (EAEB prekių ženklų sutartis) įsigalios. Sutarties projektas patvirtintas 2016 m. kovo 17 d. Eurazijos ekonominės komisijos Tarybos įsakymu Nr. 13.

 EAEB prekės ženklų sutartis paremta Paraiškų padavimo ir sprendimų priėmimo centrų, skirtų apsaugoti EAEB prekių ženklą, procesinių klausimų centralizacija.

Paraiška gali būti pateikta bet kuriame nacionalinių patentų biure EAEB šalyse. Apsauga prekių ženklui bus teikiama, jei paraiška nesulauks šių nacionalinių tarnybų atsisakymo. Procedūrinių žingsnių reguliavimas leis tokius prašymus įvertinti ne ilgiau nei per metus. Tai akivaizdus EAEB prekės ženklo privalumas, lyginant su alternatyviomis procedūromis.

Tuo pačiu EAEB prekių ženklų registravimo sistema, pasiūlyta sutarties projekte, dabartiniame etape turi tam tikrų trūkumų. Jei EAEB šalys neras protingo susitarimo dėl mokesčio dydžio, procedūra negali tapti finansiškai patrauklia alternatyva tarptautinei prekių ženklų registravimo sistemai (Madrido sistemai). EAEB prekės ženklų registravimo sistema dar nekontempliuoja bendros registravimo institucijos ir bendros įstaigos, sprendžiančios ginčus, susijusius su jų apsauga ir naudojimu. Taigi, EAEB prekės ženklų registravimo sistemos naudotojams atsiras rizika dėl esamų patentų biurų metodologinių požiūrių bei EAEB šalių teisėsaugos institucijų ir teismų praktikos skirtumų.

Muitų registras

Bendras intelektinės nuosavybės objektų muitų registras teisiškai egzistavo Muitų sąjungos formatu. Bet iš tikrųjų tai nepradėjo veikti dėl procesinių klausimų, nes nacionalinės muitų įstaigos nesusitarė dėl sąveikos tvarkos.

Tikimasi, kad bendras intelektinės nuosavybės objektų muitų registras pradės veikti visu pajėgumu, jei naujoji EAEB muitų kodekso sutartis įsigalios nuo 2017 m. liepos 1. Dabar, siekdami apsaugoti savo prekės ženklų teises, teisių turėtojai ir toliau naudojasi nacionalinių muitų registrų pajėgumais.

Didelis teisių turėtojų pranašumas, įgaunamas iš EAEB prekių ženklo registravimo procedūros pateikimo ir bendrojo muitų registro sukūrimo, bus techninis jų darbo komponentas.

Bendra procedūrų informacijos platforma bus tiesiogiai administruojama Eurazijos ekonominės komisijos. Šios procedūros bus sinchronizuojamos tam tikru mastu, todėl teisės turėtojas neturės problemų su EAEB prekių ženklo įvedimu į bendrą muitų registrą.

Rezultatai

Prekių ženklų apsaugos srities  teisės aktų derinimo tempas juridinėje EAEB erdvėje nesukuria prielaidų dideliam jų apsaugos ir naudojimo strategijų koregavimui.  Pagrindinių EAEB principų įgyvendinimas nacionaliniuose teisės aktuose yra minimalus. Pavyzdžiui, Baltarusijos teisėje apsiribojama regioninio išimtinės teisės į prekių ženklą išnaudojimo principo dubliavimu remiantis įstatymu „Prekių ir paslaugų ženklai“.

Šiek tiek užsitęsęs bendrosios EAEB rinkos teisinio pagrindo kūrimo procesas neleidžia laikyti EAEB mechanizmų realia alternatyva esamoms prekių ženklų apsaugos galimybėms. Artimiausioje ateityje EAEB prekių ženklų registravimo procedūrą  bus teisingiau  naudoti ne kaip alternatyvą, bet kaip priedą prie egzistuojančių nacionalinių ir tarptautinių prekių ženklų registravimo sistemų, leidžiantį sukurti bendrą individualizavimo priemonių apsaugos režimą visoje EAEB erdvėje. Teigiamas EAEB prekių ženklo registravimo rezultatas bus apsaugos režimas, tiesiogiai grindžiamas tarptautinės sutarties nuostatomis ir nepriklausomas (saikingai) nuo tam tikrų nacionalinės teisės aktų. Praktinis šios registravimo rūšies argumentas bus supaprastintos EAEB prekių ženklo įtraukimo į bendrą muitų registrą procedūros (kai jis pradeda veikti). Be to, nereikės atskiro naudojimo patvirtinimo kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje, nes pagal EAEB prekių ženklų sutartį užteks turėti tam tikro EAEB prekių ženklo procesinių veiksmų naudojimo įrodymus, susijusius su prekių ženklų panaikinimu, tikslais bet kurioje EAEB dalyje.

Įrašas paskelbtas temoje Prekių ženklai | Trademarks, Uncategorized ir pažymėtas , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply