BREXIT: ko laukti IN savininkams?

Img89234_kkeditJungtinės Karalystės sprendimas pasitraukti iš Europos Sąjungos sukėlė tam tikrų abejonių ir netikrumo prekių ženklų ir dizainų savininkams dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos apimties ir tolimesnio galiojimo Jungtinėje Karalystėje.  Šis neapibrėžtumas daro įtaką ir prekių bei paslaugų judėjimui, nes kol kas neaišku ar prekės ir paslaugos laisvai cirkuliavusios ES viduje, galės toliau judėti tarp ES ir Jungtinės Karalystės tomis pačiomis sąlygomis.

2017 m. rugsėjo 6 d. Europos Komisija priėmė pozicinį dokumentą dėl intelektinės nuosavybės teisių, kuriame išdėstyti pagrindiniai bendrieji ES pozicijos principai, susiję su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės teisėmis, kurie turi būti pateikti Didžiajai Britanijai derybose pagal Lisabonos sutarties 50 straipsnį.

Svarbiausias minėtame dokumente apibrėžtas principas – bet kuris Europos Sąjungoje galiojančio prekių ženklo ar dizaino savininkas, kuris teises įgijo iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES datos  (išstojimas šiuo metu numatomas 2019 m. kovo mėn.) turėtų išsaugoti tas teises ir vėliau Jungtinės Karalystės teritorijoje, remiantis specialiais vidaus teisės aktais, kurie, jei reikia, bus nustatyti. Intelektinės nuosavybės teisės (be ES prekių ženklų ir dizainų), kurios persikels į Didžiąją Britaniją taip pat apima ir tokius objektus kaip neregistruoti Bendrijos dizainai, augalų veislių teisinės apsaugos teisės, saugomos geografinės nuorodos ir saugomos kilmės vietos nuorodos bei geografinės nuorodos.

Siekiant įgyvendinti šį principą, būtų reikalaujama automatiškai pripažinti intelektinės nuosavybės teises Jungtinėje Karalystėje, remiantis vieningai visoje Europos Sąjungoje galiojančia intelektinės nuosavybės teise. Jei ši pozicija bus priimta derybose tarp likusių 27 ES narių  ir Jungtinės Karalystės, tai turėtų palengvinti ES prekių ženklų ir dizainų savininkų teisių perkėlimo procesą.

Didžiosios Britanijos vyriausybė šiuo metu svarsto, kokių veiksmų ES prekių ženklų ir dizainų savininkai turėtų imtis, kad iš naujo įregistruotų savo teises šioje šalyje. Europos Komisijos poziciniame dokumente pabrėžiama, kad neturėtų būti jokių papildomų finansinių išlaidų intelektinės nuosavybės teisių turėtojams ir bet kokia su procesu susijusi administracinė našta turėtų būti minimali. Akivaizdu, kad geriausias sprendimas ES prekių ženklų ir dizainų savininkams būtų automatinis šių intelektinės nuosavybės teisių perregistravimas Jungtinėje Karalystėje be jokių papildomų mokesčių.

Numatoma, kad tokia automatinio perregistravimo procedūra turėtų galioti tik jau registruotiems ženklams ar dizainams. Tuo tarpupateiktų paraiškų, kurių registracijos procedūra bus dar nepasibaigusi išstojimo dieną, savininkams reikės pateikti atskirą paraišką Jungtinėje Karalystėje, siekiant užsitikrinti apsaugą šioje šalyje (tačiau tokiems pareiškėjams turėtų būti suteikta privilegija išlaikyti ES paraiškos prioritetą). Atsižvelgiant į tai, patartina paskubėti pateikti paraiškas ir užbaigti registracijos procedūras iki Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos.

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply