Koks pažeidimas slypi perkant ženklintą automobilį?

Autoriai: Inga Lukauskienė, Asocijuota partnerė, advokatė, patentinė patikėtinė, teismo mediatorė; Monika Ališauskė, Teisininkė

Img88948_kkedit

Tikriausiai dažnas iš mūsų yra ne kartą pastebėjęs ar keliuose prasilenkęs su „pasipuošusiais“ ir aplinkinių dėmesį pritraukiančiais automobiliais. Įmonės, siekdamos atkreipti visuomenės dėmesį į save, „puošia“ joms priklausančius automobilius savo pavadinimais, šūkiais, prekių ženklais (logotipais), o kartais ant automobilių puikuojasi ir visi šie elementai. Nors jau tapo įprasta keliuose sutikti tokius mobilius reklamos stendus, tačiau retas, kuris susimąsto, kad šios mobilios reklamos priemonės gali tapti prekių ženklų savininkų teisių pažeidimo priemone – matydami automobilį su gerai žinomu prekių ženklu galite ir apsirikti.

Verslo subjektams yra įprasta jog transporto priemonės – įmonių automobiliai – tampa ir sandorių tarp įmonių objektais, būtent tais atvejais, kai yra perleidžiami/parduodami kitoms įmonėms. Tačiau sudarius tokius sandorius ir perleidus įmonės automobilį kitai sutarties šaliai (įmonei), buvęs savininkas ne visada pasirūpina, jog jiems priklausantys prekių ženklai būtų pašalinti nuo perleisto automobilio. Susiduriama su tokiomis situacijomis, kai ankstesnio savininko ženklų pašalinimu nuo automobilio nepasirūpina ir naujasis įsigyto automobilio savininkas ir toliau jį naudoja su ankstesnio savininko atributais, t.y. įmonės pavadinimu, šūkiu, prekių ženklais (logotipais).

Nors ir būtų galima teigti, kad ankstesni automobilių savininkai gali pasidžiaugti galimybe „nemokamai pasireklamuoti“, tačiau nepagalvojama apie tai, kad tokia reklama gali padaryti žalos ne tik įmonės reputacijai, bet ir pajamoms. Tai tampa ypač aktualu, kai tokius automobilius, skirtus įmonės vykdomai veiklai ar gaminamai produkcijai reklamuoti, įsigyja kitos įmonės, kurios užsiima tapačia ir (ar) panašia ekonomine veikla, gamina tapačias ir (ar) panašias prekes, teikia tapačias ir (ar) panašias paslaugas.

Tarkime, visiems gerai žinoma kurjerinė kompanija „UPS“, kurios prekių ženklu pažymėtus automobilius tikrai gana dažnai galima išvysti didžiuosiuose Lietuvos miestuose, periodiškai keičia automobilius naujesniais, senuosius parduodama, tačiau ar po tokių pardavimų esate tikri, kad siuntas vežioja būtent ši kompanija, ar kita, ta pačia veikla užsiimanti įmonė? Arba galbūt dėl nesaugaus eismo kelyje piktinatės šios kompanijos vairuotojais, nors už šį automobilį yra atsakinga visai kita įmonė? Tokia situacija galėtų ne tik klaidinti visuomenę dėl kurjerinės kompanijos „UPS“ ir automobilį įsigijusios įmonės tarpusavio ryšio, bet ir daryti žalą prekių ženklų savininko reputacijai bei geram vardui.

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme yra įtvirtinta, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo savo komercinėje veikloje naudoti ne tik prekių ženklo savininkui priklausantį prekių ženklą, bet ir bet kokį kitą žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę. Todėl, vertinant aukščiau minėtą pavyzdį, akivaizdu, kad tokie, automobilį įsigijusios įmonės, veiksmai pažeistų įstatyme įtvirtintas išimtines prekių ženklo savininko teises.

Taip pat reikėtų pažymėti, jog visai nesvarbu, ar toks įmonės atributais, t.y. įmonės pavadinimu, šūkiu, prekių ženklais (logotipais), pažymėtas automobilis yra įsigytas iš Lietuvoje veikiančios įmonės ar iš įmonės, veikiančios bet kurioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje, svarbu – ar prekių ženklo apsauga galioja Lietuvoje nacionalinės arba ES prekių ženklo registracijos pagrindu. Todėl, netgi atsigabenus automobilį iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės ir jį naudojant su kitai įmonei priklausančiais prekių ženklais bus pažeidžiamos šių prekių ženklų savininkų išimtinės teisės ir jie įgis teisę ne tik uždrausti tokį neteisėtą prekių ženklų naudojimą, bet ir reikalauti atlyginti patirtą žalą dėl tokio neteisėto naudojimo.

Kita vertus, įmonės, siekdamos išvengti galimų ginčų dėl prekių ženklų savininko teisių pažeidimų, prieš parduodant įmonei priklausančius „papuoštus“ automobilius, gali imtis įvairių prevencinių priemonių, tokių kaip šios:

  • įmonės, sudarydamos automobilių pirkimo-pardavimo sutartis, į šias sutartis turėtų įtraukti nuostatas dėl automobilio pardavėjo atributikos, t.y. įmonės pavadinimo, šūkio, prekių ženklų (logotipų) pašalinimo nuo parduodamo automobilio, įpareigojant pardavėją arba pirkėją pašalinti šią atributiką per sutartyje numatytą laiką;
  • parduodanti automobilį įmonė, siekdama savo kaip prekių ženklo savininko teisių apsaugos, prieš sudarant automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, pati gali pašalinti visus atributus, t.y. įmonės pavadinimą, šūkį, prekių ženklus (logotipus) nuo parduodamo automobilio;
  • įmonė, nusipirkusi buvusio savininko įmonės atributais paženklintą automobilį, gali pati imtis prevencinių atsargumo priemonių ir prieš pradedant naudoti įsigytą automobilį, pati pašalinti visus buvusio savininko įmonės atributus, t.y. įmonės pavadinimą, šūkį, prekių ženklus (logotipus).

Apibendrinant tai, kad įmonė įsigijo automobilį, paženklintą ankstesnio savininko prekių ženklais, nereiškia, jog pastaroji davė leidimą naujajam savininkui naudoti prekių ženklus ant įsigyto automobilio. Todėl, įmonės, sudarydamos automobilių pirkimo-pardavimo sutartis, turėtų atkreipti dėmesį, ne tik į tinkamą sutarties įgyvendinimą, bet ir su sutartimi netiesiogiai susijusių teisių ir pareigų įgyvendinimą. Žinoma, prekių ženklų apsauga visų pirma turėtų pasirūpinti pats prekių ženklų savininkas, todėl patartina nepamiršti, jog parduodant automobilį, paženklintą prekių ženklais, atsiranda rizika, kad Jūsų, kaip prekių ženklų savininko, teisės bus pažeistos. Tad pirkite ir parduokite atsakingai!

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply