Prieš patentuodami, paskaičiuokime

Img89035_kkeditAutorė: Birutė Dauderienė, patentų konsultantė

Kadangi kuo toliau, tuo labiau lietuvių išradėjai patentavimui renkasi didžiųjų pasaulio šalių rinkas, patentavimo išlaidų klausimas tampa vis aktualesnis tokiose šalyse kaip JAV, Japonija, Kinija, Rusija.

Iš karto reikėtų pastebėti, kad priklausomai nuo išradimo sudėtingumo, patentavimo išlaidoms turi būti skirta nemenka pinigų suma. Visas patentavimo išlaidas galima skirstyti į tris dalis: patentiniam patikėtiniui, valstybiniams mokesčiams ir vertimams. Šios išlaidos paskirstomos per visą paraiškos-patento gyvavimo laiką: paraiškos padavimas, nagrinėjimas, ekspertizė, patento išdavimas, metiniai mokesčiai.

JAPONIJA

Pagal preliminarius paskaičiavimus Japonijoje patentavimo išlaidos yra didžiausios. Japonijoje paduoti patento paraišką kainuoja net apie 8500 JAV dolerių, ekspertizės mokestis yra apie 2200 JAV dolerių. Dar pridėkime išlaidas už patento nagrinėjimą, kurios sudaro apie 5000-7000 JAV dolerių ir patento išdavimo mokestį, kuris vidutiniškai sudaro apie 1000 JAV dolerių. Dar pridėkime brangų vertimą ir gauname patentą-prizininką pagal kainą. Jeigu ekspertas iš karto pripažįsta išradimą patentabiliu, patento savininkas gali tikėtis gauti patentą po maždaug keturių metų. Jeigu ne – paraiškos nagrinėjimas gali užsitęsti dar iki pusantrų metų su galimybe pateikti apeliaciją.

JAV

Antroje vietoje pagal kainą yra JAV patentas, kurį  po Europos patento dažniausiai pasirenka ir lietuvių išradėjai. Kadangi lietuviai dažnai pirmiausiai pateikia nacionalines arba tarptautines paraiškas, sutaupoma pinigų, kreipiantis į vietinį patentinį patikėtinį. Įsivaizduokite, jeigu jūs kreipiatės į JAV patentinį patikėtinį su savo idėja, tai už susitikimą, išradimo aprašymo paruošimą ir paraiškos padavimą paties paprasčiausio išradimo, jūs galite pakloti nuo 5000 iki 10000 JAV dolerių. Jeigu tai išradimas, susijęs su verslo būdu arba programine įranga – 16 000 JAV dolerių ir daugiau. Lietuvių pareiškėjai dažniausiai paduoda paraiškas į JAV po tarptautinės paraiškos, todėl padavimo kaina sumažėja iki 2000-3000 JAV dolerių, paraiška būna išversta į anglų kalbą. Toliau vyksta paraiškos nagrinėjimas, priklausomai nuo eksperto paklausimų tai gali kainuoti apie 4500 – 8000 JAV dolerių, patento išdavimas – apie 1500 JAV dolerių. Ekspertizė gali tęstis 2-4 metus. Minėtos išlaidos apima patentinio patikėtinio darbą, o dar papildomai mokami valstybiniai mokesčiai. Profesionalaus patentinio patikėtinio darbo valandos įkainis gali svyruoti nuo 200 iki 500 JAV dolerių. Galima pasirinkti ir pigesnį variantą, tačiau išlieka rizika gauti nekokybiškas paslaugas. JAV atstovavimui galima pasirinkti patentinį patikėtinį arba agentą. Pastarųjų įkainiai ir yra mažesni. Šiek tie mažiau kainuoja ir apsauga naudingajam modeliui gauti.

KINIJA

Trečioji pagal brangumą yra Kinija. Kinijoje taip pat galioja dvi išradimų apsaugos formos: naudingasis modelis ir patentas. Pareiškėjas gali tikėtis gauti naudingojo modelio patentą mažiau nei per metus, o patentą maždaug nuo dviejų su puse iki penkių metų. Kinijoje patento paraiškos padavimas kainuoja apie 4500 JAV dolerių. Ekspertizės mokestis apie 600 JAV dolerių. Patento nagrinėjimui reikėtų skirti apie 2500-6000 JAV dolerių, o patento išdavimui dar apie 1000 JAV dolerių. Priklausomai nuo išradimo apimties, nemažą dalį sudaro vertimo kaina.

RUSIJA

Rusija yra viena iš valstybių, kuri domina lietuvių išradėjus tiek dėl didelės rinkos, tiek dėl geografinės padėties. Rusijoje apsaugą galima gauti dviem būdais: paduodant Eurazijos paraišką, kuri apima 9 valstybes, tame tarpe ir Rusiją, arba paduodant nacionalinę paraišką. Paraiškos padavimas kainuoja apie 4500 JAV dolerių. Ekspertizės mokestis apie 800 JAV dolerių, paraiškos nagrinėjimas apie 3500 JAV dolerių, o patento išdavimas apie 700 JAV dolerių. Nors kainos ir preliminarios, pabandykime paskaičiuoti patentavimui skirtas išlaidas: Japonijoje – apie 18700 JAV dolerių, JAV – apie 10300 JAV dolerių, Kinijoje – apie 10100 JAV dolerių, Rusijoje – apie 9500 JAV dolerių. Planuojate pateikti paraiškas į visas šias šalis – planuokite ir 48 000 JAV dolerių išlaidas. Aišku, jos mokamos per 4-5 metus. Jeigu ekspertas iš karto išradimą pripažįsta patentabiliu, išlaidos sumažėja apie 30 procentų.

ATSTOVAVIMAS

Be abejo, išradėjas gali ir be patentinio patikėtinio paslaugų atstovauti savo paraišką ir gauti patentą. Atrodo viskas suprantama – pats sukūriau, pats geriausiai žinau savo produktą. Tačiau išradimo aprašymas, būtent apibrėžtis turi teisinį aspektą, apibrėžia patento apsaugos ribas. Tai yra specifinių žinių reikalaujantis darbas ir pagaminti patentą paskaičius taisykles, kaip iš receptų knygos, gali nepavykti. Deja, toks nevykusiai „iškeptas“ patentas gali būti neskanus, nemaistingas, prisvilęs arba iš viso nevalgomas, t.y. nepatentuojamas.

Suprantant, kad kuo toliau, tuo sunkiau įrodyti, kad išradimas yra patentabilus, reikia išlaviruoti tarp jau esamų paraiškų ir patentų, reikia pastoviai stebėti ir laikytis griežtų terminų.  Norisi turėti kuo stipresnį patentą ir po to jį apginti nuo pažeidėjų, neturėtume stebėtis dėl didelių išlaidų už patentinių patikėtinių darbą patentavimo eigoje.

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply