Europos patentų tarnybai – viešas susirūpinimo laiškas

Autorė: Birutė Dauderienė, METIDA vyresnioji patentų konsultantė, patentinė patikėtinė

  • Pagreitinta ekspertizė: neigiama įtaka kokybei?
  • Advokatų kontoros reiškia susirūpinimą
  • Kokių veiksmų imsis naujasis EPT prezidentas?

Iki šiol Europos Patentų Tarnybos (EPT) atliekamos paieškos ir ekspertizės, nagrinėjant patento paraiškas, buvo laikomos vienomis geriausių, teikiant šias paslaugas. Prieš keletą metų EPT nusprendė, kad paraiškų nagrinėjimo laikas turėtų būti žymiai sutrumpintas. Šiai idėjai įgyvendinti buvo priimta dvigubai daugiau ekspertų ir paraiškų nagrinėjimas įgavo pagreitį. Tačiau kuo toliau, tuo dažniau kyla dvejonių ar padidėjęs proceso greitis nedaro neigiamos įtakos nagrinėjimo kokybei ir patento išdavimo tikslas yra patento išdavimas.

Gruenecker, Hoffmann Eitle, Maiwald ir Vossius & Partner, keturios patentų srityje dominuojančios vokiečių advokatų kontoros kreipėsi į EPT atviru laišku, kuriame išreiškė nerimą dėl EPT vykdomos pagreitintos patentų paraiškų ekspertizės. Šios kontoros kiekvienais metais pateikia EPT daugiau nei 9500 paraiškų.

sign pen business document

Photo by Pixabay on Pexels.com

Be kita ko, laiške rašoma, kad jie yra susirūpinę EPT vykstančiai pokyčiais paraiškų ekspertizės sistemoje, kurių, panašu, pagrindinis tikslas yra kuo greičiau baigti paraiškos nagrinėjimą ir tuo pačiu padidinti darbo laiko efektyvumą. Tačiau, jeigu tikslas yra greičiau užbaigti nagrinėjimą per nustatytą terminą – nukenčia paieškų ir ekspertizės atlikimo kokybė“. Laiške taip pat akcentuojama, kad EPT taikomi pakankamai aukšti paieškos ir ekspertizės mokesčiai gali būti pateisinami tik tada, kai ekspertas turi pakankamai laiko išsamiai išnagrinėti kiekvieną atskirą paraišką.

Kitas svarbus aspektas – patento suteikiama teisinė apsauga: „nepakankamai išsamiai išnagrinėti patentai turi klaidingą apsaugos apimtį. Tai iškraipo ir trukdo ekonominei konkurencijai EPB valstybėse narėse“. Laiške rašoma, kad nepakankamai išsamiai išnagrinėtų patentų savininkai susiduria su padidėjusia rizika, kad jų patentai, turėdami siauresnę apsaugos apimtį, negalės sėkmingai konkuruoti rinkoje. Toks skubotas paraiškų nagrinėjimas gali turėti vieną iš pasekmių – daugybę protestų.

Šis laiškas EPT buvo gautas 2 savaites iki prezidento B. Battistelli tarnybos pabaigos. Tikėkimės, kad naujasis EPT prezidentas, Antonio Campinos, kuris pradėjo eiti pareigas nuo 2018 m. liepos 1 d.,  neleis prarasti geriausiai patentų paraiškų ekspertizes atliekančios tarnybos vardo.

ĮVERTINKITE BLOGĄ ⇒

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply