Maisto prekių etiketės nuo šiol bus dar aiškesnės

Autorė: Monika Ališauskė, Teisininkė

  • Ar klaidina informacija ant maisto prekių pakuočių?
  • Europos Komisija užkirs kelią klaidinimui
  • Reglamentas – ne visoms maisto prekėms

Esant dideliam maisto prekių pasirinkimui vartotojai prekes renkasi itin kruopščiai ir atidžiai. Besirinkdami pageidaujamas maisto prekes, vartotojai ne tik atkreipia dėmesį į naudojamus individualius pakuočių dizainus, skirtingus prekių ženklus ar išskirtinius šūkius, bet atkreipia dėmesį ir į ant maisto prekių pakuočių pateikiamą papildomą informaciją, t.y. teiginius, paaiškinimus, įvairius ženklinimus, kurie vartotojams suteikia daugiau informacijos apie pačią prekę, jos savybes bei kilmės šalį arba kilmės vietą, o taip pat vartotojui palengvina ir apsisprendimą pasirenkant tinkamiausią prekę.

Šių metų gegužės pabaigoje (2018 m. gegužės 28 d.) Europos Komisija priėmė Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2018/775 (toliau – Reglamentas), kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams 26 straipsnio 3 dalies taikymo taisyklės, susijusios su pagrindinės maisto sudedamosios dalies kilmės šalies ar kilmės vietos nurodymo taisyklėmis. Šio Reglamento pagrindinis tikslas yra įtvirtinti taisykles, kuriomis vadovaujantis būtų užtikrinta, jog ant maisto prekių pakuočių nebūtų pateikiama klaidinanti informacija, kuri leistų vartotojui susidaryti įspūdį, kad tam tikra maisto prekė yra kilusi iš konkrečios šalies arba vietos, nors iš tiesų jos kilmės šalis arba kilmės vieta yra kita.

grocery cart with item

Photo by Oleg Magni on Pexels.com

Reglamente numatytas reguliavimas yra taikomas tais atvejais, kai maisto prekės kilmės šalis arba kilmės vieta, atsižvelgiant į galiojantį reguliavimą, yra privalomai arba savanoriškai nurodyta ant maisto prekės pakuotės, arba yra pateikiama nuoroda, tokia kaip: paaiškinimai, sąvokos, grafiniai vaizdai arba simboliai, tačiau ji skiriasi nuo jo pagrindinės sudedamosios dalies kilmės šalies ar kilmės vietos. Esant tokioms aplinkybėms yra reikalaujama nurodyti atitinkamos pagrindinės (-ių) sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) kilmės šalį arba kilmės vietą arba nurodoma, kad jos (jų) kilmės šalis arba kilmės vieta yra kita nei tos maisto prekės.

Tačiau svarbu pažymėti, jog minimas reguliavimas nėra taikomas įprastiems ir bendriniams pavadinimams, įskaitant ir geografinius pavadinimus, kuriais paraidžiui nurodoma kilmė, tačiau kurie nėra bendrai suprantami kaip maisto prekės kilmės arba kilmės vietos nuoroda, pavyzdžiui Bešamelio padažas. Taip pat netaikomas ir saugomoms geografinėms nuorodoms bei įregistruotiems prekių ženklams, jeigu juose yra nurodyta prekių kilmė.

Reglamente taip pat yra pateikiamas sąrašas priemonių, kuriomis naudojantis galima nurodyti pagrindinės sudedamosios dalies kilmės šalį arba kilmės vietą, kuri nėra tokia pati, kaip nurodyta maisto prekės kilmės šalis ar kilmės vieta:

  1. pateikiant nuorodą į vieną iš šių geografinių vietovių: „ES“, „ne ES“ arba „ES ir ne ES“;
  2. pateikiant nuorodą į regioną arba bet kokią kitą geografinę vietovę, esančią keliose valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse;
  3. pateikiant nuorodą į FAO žvejybos rajoną arba jūros ar gėlųjų vandenų rajoną;
  4. pateikiant nuorodą į valstybę (-es) narę (-es) arba trečiąją (-iąsias) šalį (-is);
  5. pateikiant nuorodą į regioną arba bet kokią kitą geografinę vietovę, esančią valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje;
  6. pateikiant nuorodą į kilmės šalį arba kilmės vietą pagal konkrečias Sąjungos nuostatas, taikomas pačiai pagrindinei sudedamajai (-osioms) daliai (-ims).

Maisto prekių gamintojams taip pat yra suteikiama teisė, užuot naudojus minimą ženklinimą, pateikti pareiškimą: „(pagrindinės sudedamosios dalies pavadinimas) yra / nėra kilęs (-usi) iš (maisto produkto kilmės šalis arba kilmės vietos)“ arba panašią formuluotę, kuri vartotojui veikiausiai turės tokią pačią prasmę.

Maisto prekių gamintojams taip pat yra labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Reglamente yra įtvirtinti informacijos pateikimo reikalavimai, taikomi žymoms apie pagrindinės sudedamosios dalies pavadinimą – ši informacija privalo būti tame pačiame regėjimo lauke kaip ir maisto produkto kilmės šalies ar kilmės vietos nuoroda, o naudojamo šrifto x aukštis turi siekti bent 75 proc. maisto produkto kilmės šalies ar kilmės vietos nuorodos šrifto aukščio. Tuo atveju, kai maisto produkto kilmės šalis ar kilmės vieta nurodyta ne rašmenimis, informacija apie pagrindinę sudedamąją dalį turi būti tame pačiame regėjimo lauke kaip ir maisto produkto kilmės šalies arba kilmės vietos nuoroda.

Pažymėtina, kad Reglamentas kartu su jame įtvirtintomis taisyklėmis bus pradėtas taikyti nuo 2020 m. balandžio 1 d. Tačiau jis nebus taikomas toms maisto prekėms, kurios pateko į rinką arba buvo paženklintos iki šio Reglamento taikymo pradžios, iki kol bus išparduotos tokių maisto prekių atsargos.

Nors naujasis reguliavimas maisto prekių gamintojams kels nemažai klausimų, pavyzdžiui ar pagrindine maisto prekės sudedamąja dalimi yra laikoma viena ar kelios tos pačios prekės sudedamosios dalys, į kuriuos Europos Komisija turėtų pateikti atsakymus iki Reglamento taikymo pradžios, tačiau kartu naujasis reguliavimas turėtų suteikti vartotojams daugiau ir aiškesnės informacijos apie įsigyjamas maisto prekes bei padėti išvengti vartotojų suklaidinimo tikimybės.

ĮVERTINKITE BLOGĄ ⇒

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Leave a Reply