Apie METIDĄ | About METIDA

METIDA – 2005 m. įkurta advokatės Redos Žabolienės kontora, perėmusi dar 1991 m. įsteigtos patentų ir prekių ženklų agentūros tuo pačiu pavadinimu patirtį. 2016 m. įsteigta advokatų profesinė bendrija “Žabolienė ir partneriai METIDA”. Advokatų profesinė bendrija teikia paslaugas Lietuvos ir užsienio klientams intelektinės nuosavybės, įmonių, komercinės, nekilnojamojo turto, sutarčių teisės ir kitais klausimais, atstovauja fiziniams bei juridiniams asmenis civilinėse bylose.

Intelektinės nuosavybės srityje METIDA užima lyderio poziciją. Advokatų profesinės bendrijos veikla Lietuvoje ir Baltijos šalyse yra aukštai vertinama tokių įtakingų tarptautinių teisinių leidinių bei organizacijų kaip „Chambers Europe“, „Managing Intellectual Property“, „Legal 500“, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (ESINT) ir kt.

Advokatų profesinė bendrija “Žabolienė ir partneriai METIDA”yra aktyvi švietėjiškoje bei visuomeninėje veikloje: darbuotojai skaito seminarus apie intelektinės nuosavybės objektų apsaugą, rengia straipsnius Lietuvos dienraščiuose ir tarptautiniuose teisiniuose leidiniuose, teikia konsultacijas Lietuvos technikos bibliotekoje įsikūrusioje Patentų klinikoje, bendradarbiauja su ELSA, taip pat remia studentų renginius.

METIDA is a law firm established by Reda Žabolienė that inherited the experience of a patent and trademark agency with the same name founded in 1991. The firm provides services for Lithuanian and foreign clients in intellectual property, corporate, commercial, real estate, contract law and other matters as well as represents natural and legal persons in civil cases.

In an intellectual property field, METIDA is acknowledged to be in a leader position. Firm practice is highly evaluated in Lithuania and the Baltics by the influential international law publications and organizations such as „Chambers Europe“, „Managing Intellectual Property“, „Legal 500″, Office for Harmonisation in the Internal Trade Market and others.

METIDA is an active law firm in educational and social activities – that is, the employees conduct seminars about object protection of intellectual property, write articles for Lithuanian daily press and international law publications, provide consultations in Patent Clinique at Lithuanian Technical Library, and cooperate with ELSA as well as sponsor student events.

Leave a Reply