Bendriniai pavadinimai – ar plačiai žinomų prekės ženklų laukia neišvengiamas sunaikinimas?

Autorė: Maria Silvia Martinson, RestMark METIDA teisininkė

Kai girdime žodį „eskalatorius“, nenuostabu, kad galvojame apie eskalatorių, bet kokį eskalatorių, – nebūtinai apie tuos „judančius laiptus“, kuriuos įdiegė „Otis Elevator Company“. Panašiai, tokie žodžiai kaip „jo jò“, termosas, lėkščiasvydis, netgi heroinas jau gali nebekelti asociacijų su tam tikromis bendrovėmis, o vietoje to gali iškilti vaizdai susiję su daugeliu konkrečių prekių, nepaisant jų kūrėjo.

Visos šios paminėtos sąvokos – eskalatorius, „jo jò“, termosas, lėkščiasvydis, heroinas – kažkada reiškė plačiai pripažintus ir sėkmingai paplitusius prekių ženklus. Visgi, šiuo metu buvę teisių į juos turėtojai nebereiškia jokių pretenzijų, nes yra netekę išskirtinių teisių į bendrinius produktus.

downloadTai, kas apibrėžiama tapimo bendriniu (angl. genericide) sąvoka, – vienas iš labiausiai sėkmingų prekių ženklų turėtojus gąsdinančių dalykų, – reiškia procesą, kuriam vykstant, žinomo prekės ženklo pavadinimas virsta bendriniu tam tikrų prekių arba paslaugų pavadinimu. Dėl to prekių ženklai praranda savo išskirtinumą, tai suteikia galimybę ženklo pavadinimą naudoti kaip produkto pavadinimą, o kai kuriais atvejais juo net įvardijama, pvz., eskalatorius.

Visgi, ar tai nėra prekės ženklo savininko didžiausias noras – būti tokiam žinomam, kad kai vartotojai susiduria su jo prekės ženklu, jie iš karto galvoja apie produktą susiedami su jo prekės ženklu ir atvirkščiai?

Tame prieštaravime slypi tapimo bendriniu ironija. Šiais laikais prekių ženklai dažnai yra didžiausias bendrovės turtas, todėl visi prekių ženklų savininkai nori, kad tie ženklai būtų kuo labiau vartotojų pripažinti. Visgi, būna atvejų, kai prekės ženklas tampa toks žinomas, jog bendrinės sąvokos niekas nebeatsimena, ir prekės ženklo pavadinimas pradedamas vartoti identifikuojant produktą. Pavyzdžiui, kada Jūs girdėjote sakant „termiškai izoliuotas gėrimų indas“, o ne „termosas“?

screenKai prekės ženklas tampa produkto identifikatoriumi, jis nebegali funkcionuoti kaip prekės ženklas. To priežastis yra tai, kad, iš esmės, bendrinė sąvoka yra absoliučiai priešinga prekės ženklui. Bendrinė sąvoka funkcionuoja kaip produkto identifikatorius todėl, kad yra pačios prekės arba paslaugos pavadinimas, arba sinonimas, o prekės ženklo tikslas – išskirti jo savininko prekes ir paslaugas, kad skirtųsi nuo konkurentų prekių ir paslaugų rinkoje, tokiu būdu, jis funkcionuoja kaip šaltinio identifikatorius, o ne produkto.

Jeigu prekės ženklas funkcionuoja kaip šaltinio identifikatorius, šio ženklo savininko teisių gali būti nepaisoma. Tais atvejais, kai savininkas iš tiesų praranda teises į prekės ženklą, konkurentai gali lengvai įsiterpti ir pasinaudoti bendrine sąvoka, su kuria kartu galima pasinaudoti ir daug sukūrimo pastangų reikalavusio ženklo reputacija.

Laimei, labai sėkmingai paplitusio prekės ženklo praradimas dėl tapimo bendriniu nėra neišvengiamas. Nors nustatoma riba ir metodika, naudojama įvertinant, ar prekės ženklas funkcionuoja kaip produktas, ar kaip šaltinio identifikatorius, skirtingose šalyse yra skirtinga, esama universalių taisyklių, kurių laikomasi naudojant savo prekių ženklą, ir jos gali apsaugoti nuo tapimo bendriniu bet kuriame žemyne:

  1. Tegul jūsų prekės ženklas būna išskirtinis

Yra keletas būdų, kaip tai padaryti, ir kai taip sakoma, turima galvoje, kad turite pranešti savo vartotojams ir konkurentams, jog iš tiesų naudojate ženklą kaip šaltinio identifikatorių. Prekės ženklo pavadinimas turi išsiskirti iš viso kito teksto ant pakuotės, reklamoje ir kitokioje medžiagoje, įskaitant straipsnius ir knygas, kuriuose yra vartojamas.

Vienas geriausių būdų kaip tai padaryti – naudoti registruoto prekės ženklo žymą ®, jeigu jūsų prekės ženklas yra registruotas atitinkamoje teritorijoje, ir TM žymą, jeigu kaip prekės ženklas naudojamas neregistruotas ženklas. Kitos galimybės – naudoti skirtingas spalvas, didžiąsias raides arba dizaino ypatumus.

  1. Vartokite prekės ženklą kaip pažyminį su bendrojo pobūdžio sąvoka

Jei vartotojai įpras, kad prekės ženklas yra vartojamas su bendrojo pobūdžio sąvoka, pvz., „Kleenex®“ servetėlės, jie suvoks prekės ženklą kaip šaltinio identifikatorių ir nevartos kaip bendrojo pobūdžio sąvokos arba sinonimo. Tais atvejais, kai ženklas atstoja daiktavardį, pvz., „keletas Nike’ų“, arba veiksmažodį, pvz., „paguglinau ieškodamas“, daug didesnė tikimybė, kad jis įeis į plačiąją vartoseną ir ilgainiui praras savo išskirtinumą.

Visgi, reikia pastebėti, kad vien tik veiksmažodžio vartojimas automatiškai neįrodo, kad vyksta tapimas bendriniu tais atvejais, kai ryšys su pirminiu prekės ženklu išlieka. Pavyzdžiui, neseniai vykusiame plačiai nuskambėjusiame teismo procese, kurio šalys buvo p. Elliottas prieš „Google“ (9-os apygardos Jungtinių Amerikos Valstijų Apeliacinis teismas, 2017), p. Elliottas siekė pripažinimo, kad „Google“ yra tapęs bendrine sąvoka dėl to, kad nuolatos vartojamas kaip veiksmažodis, tačiau teismas galiausiai palaikė „Google“ pusę. Visgi, reikia atsižvelgti į tai, kad platus ženklo įvardijimo žodžio vartojimas veiksmažodžio arba daiktavardžio forma gali pakenkti prekės ženklo atpažįstamumui ir būti vienu iš argumentų, kad įvyko tapimas bendriniu, todėl prekės ženklo savininkui geriau skatinti, kad ženklą įvardijantis žodis būtų vartojamas kaip bendrosios sąvokos pažyminys.

  1. Prieštaraukite, kai ženklas vartojamas netinkamai

Tai reiškia nepritarimą bet kokiam netinkamam vartojimui tiek reklamoje, knygose, straipsniuose, tiek kitur. Pavyzdžiui, žodis „ogooglebar“ Švedijoje buvo įtrauktas į žodyną kaip naujas žodis 2012 m., reikšdamas tai, „ko, negalima rasti žiniatinklyje, naudojant naršyklę“. Visgi, „Google“ advokatai pareikalavo, kad šis termino paaiškinimas būtų pakeistas į „ko, negalima rasti žiniatinklyje, naudojant Google®“. Galiausiai terminas iš viso buvo pašalintas iš žodyno.

  1. Bendrinės sąvokos priskyrimas pažangiam produktui

Kai į rinką patenka pažangus iki tol neegzistavęs produktas, kartu su prekės ženklu turi būti sukurta ir bendrinė sąvoka, kitaip prekės ženklo pavadinimas virs paties produkto pavadinimu ir, panašu, kad taip liks ir ateityje (prisiminkime eskalatorius). Visas šias pagrindines taisykles galima pateikti kaip vieną paprastą principą: vartokite prekės ženklo pavadinimą būtent kaip prekės ženklo pavadinimą. Jei Jūs to nedarysite, nesitikėkite, kad taip darys kiti.

Tai iš esmės reiškia, kad kaip prekės ženklo savininkas jūs turite pats vartoti prekės ženklą kaip šaltinio identifikatorių ir nesuteikti tokio pavyzdžio vartoti, kad prekės ženklas kokiu nors būdu būtų vartojamas kaip bendrinė sąvoka. Geriausias būdas to pasiekti – tiksliai formuluoti taisykles, kaip turi būti naudojamas prekės ženklas, taip pat pateikti šias taisykles savo verslo partneriams, platintojams ir kitiems, kas komerciniais tikslais naudoja šį prekės ženklą.

Visgi, jeigu tapimas bendriniu jau prasidėjęs, dar yra keletas būdų apsaugoti jūsų prekės ženklą nuo jo sunaikinimo. Vienas iš jų yra pradėti reklaminę kampaniją prieš tapimą bendriniu, galima rasti pavyzdžių, kai ji buvo gana sėkminga, pvz., foto kopijavimo įrangos bendrovė „Xerox“ jos ėmėsi 2003 m., skelbdami: „Kai Jūs vartojate sąvoką „Xerox“ taip kaip sąvoką „aspirinas“, mums pradeda skaudėti galvą“. Tokiu būdu buvo atkreiptas dėmesys į faktą, jog plačiai paplitusi sąvoka iš tiesų tebėra prekės ženklas, galbūt tai lėmė, jog vartotojai pradėjo sąvoką vartoti tinkamai.

Paskutinė priemonė, kurios galima imtis, norint greitai ir tiesiogiai paveikti Jūsų prekės ženklo naudojimą, yra teisinis reguliavimas. Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje asmuo, nesutinkantis su Europos Sąjungos prekių ženklo EUTM registracija tuo pagrindu, kad sąvoka tapo bendrine, ne tik privalo įrodyti, kad sąvoka yra tapusi tokia, bet taip pat kad tapimas bendriniu yra įvykęs dėl prekės ženklo savininko veiksmų arba jų nebuvimo. Tai reiškia, kad, jeigu jūs tinkamai naudojate prekė ženklą ir nepamiršite šių universalių taisyklių, panašu, jog jūsų prekės ženklas gyvuos dar ilgai.

ĮVERTINKITE BLOGĄ ⇒

Paskelbta temoje Autorių teisės | Copyright, Dizainas | Design, Prekių ženklai | Trademarks, Verslas | Business | Pažymėta , , , , | Parašykite komentarą

Genericide – an inevitable demise of a highly recognised brand?

Author: Maria Silvia Martinson, a lawyer at RestMark METIDA

Upon hearing the word Escalator, we unsurprisingly think of an escalator, any escalator really, and not necessarily „moving stairs“ introduced by the Otis Elevator Company. Similarly, the words Yo-Yo, Thermos, Frisbee and even Heroin might not ring a bell as brands belonging to a certain company, but rather spring to mind a variety of specific goods completely independent of their creator.

All of the aforementioned terms – Escalator, Yo-Yo, Thermos, Frisbee, Heroin – have once been widely recognised and highly successful trademarks. However, by this point in time, the owners bear no claim to the signs anymore as they have been stripped of their exclusive rights due to genericide, whether around the globe or at least in some jurisdictions.

download

By definition, genericide – one of the worst fears of successful trademark owners – is the process of a distinctive trademark turning into a generic term for some goods or services. Genericide causes trademarks to lose their distinctiveness, allowing the marks to become interchangeable with the name of the product or, in some cases, even become the name of the product (e.g. escalator).

But is it not the brand owner’s biggest wish to be so well-known that whenever consumers come across their trademark, they immediately think of the product behind the trademark and vice versa?

In a nutshell, that is the irony of genericide. Nowadays, brands are often the most valuable assets of a company and therefore all brand owners wish their brands to be highly recognised among consumers. However, on occasion, a brand can become so well-known that the initial generic term will completely be forgotten and the trademark starts to be used as a product identifier instead. For example, when did you last use „insulated beverage container“ instead of a Thermos?

screenAnd whenever a trademark becomes a product identifier, it can no longer function as a trademark. The reason for it being that, in its essence, a generic term is the absolute opposite of a trademark. A generic term acts as a product identifier by being the name or synonym of the good or service itself, whereas the aim of a trademark is to distinguish the owner’s goods and services from its competitors on the market, thereby functioning as a source identifier instead of a product identifier.

If the trademark functions as a product identifier instead, the trademark owner’s rights can be challenged. In instances where the owner indeed loses their rights, competitors can easily jump in and make use of the generic term newly available for use by free-riding on its hard-earned reputation.

Fortunately, the demise of a highly successful trademark by way of genericide is not inevitable. Although the threshold and methodology of assessing whether the trademark functions as a product or source identifier is somewhat different from country to country, there are some universal rules to be followed when using your trademark that can help prevent genericide on every continent:

  1. Make your trademark stand out.

There are various ways to go about this, but the idea behind it is to notify both consumers and competitors that you are indeed using the sign as a source identifier. The trademark should be made noticeable from the rest of the text on packaging, in advertisements and in other materials, including articles and books it is mentioned in.

One of the best options for it is using a registered trademark symbol ® if your mark is registered on the relevant territory and a TM symbol if you are using an unregistered mark as a trademark. Other alternatives include using colour variations, capital letters or design.

  1. Use the trademark as an adjective to a general term.

If consumers are used to seeing and hearing the trademark used together with a general term (e.g. Kleenex® tissues), they are inclined to perceive the mark as a source identifier, thereby refraining from using it as a general term or synonym. In instances where the mark is used as a noun (e.g. several pairs of Nikes) or a verb (e.g. I googled something), it is more likely to enter into common use as such and thus lose its distinctiveness in the long run.

It must be noted, however, that verb use alone does not automatically prove genericide in cases where a connection to the original trademark still exists. For example, in a recent highly prominent case Elliott v. Google (United States Court of Appeals, 9th Cir. 2017), Elliott claimed that Google had become a generic term due to being regularly used as a verb, yet the court eventually still sided with Google. But it must be kept in mind that common use of the mark as a verb or noun can still erode the trademark’s distinctiveness and be one of the arguments to prove genericide, thus it is safer for the trademark owner to promote the use of the mark as an adjective to a general term.

  1. Object to incorrect use of the mark.

This includes objecting to all incorrect use, either in advertising, books, articles or anywhere else. For example, the word ogooglebar was to be added to the Swedish lexicon as a new word in 2012, meaning „something that cannot be found on the web using a search engine“. However, the lawyers at Google requested for the term to be altered to mean „something that cannot be found on the web using Google®“. Finally, the term was pulled from the lexicon altogether.

  1. Introduce a generic term for an innovative product.

Whenever a highly innovative and never-before-seen product is launched, a generic term must be introduced in addition to the trademark, otherwise the trademark will become the name of the product itself and is likely to be used as such in the future (again, think of escalators).

All of these basic rules boil down to a very simple principle: make sure to use your trademark as a trademark. If you don’t, also don’t expect others to.

This essentially means that, as a trademark owner, you have to use the trademark as a source identifier yourself and not confuse the relevant consumers by using the trademark as a generic term in any way. The best way to go about this is to carefully formulate rules for how the mark is to be used and also share said rules with your business partners, distributors and others who make commercial use of the mark.

However, if genericide has already begun, there are still a few options to save your trademark from its demise. One of them is starting anti-genericide advertising campaigns that have proven to be quite successful in the past, such as photocopier firm Xerox did in 2003 by stating, „When you use ‘Xerox’ the way you use ‘aspirin,’ we get a headache.“ This strategy raises awareness of the fact that the commonly recognised term is indeed still a trademark, perhaps leading the consumers to start using it correctly.

The last safeguard in place to help your trademark on the straight and narrow is legal regulation itself. For example, in the European Union, the person challenging an EUTM registration by stating it has become a generic term has not only the burden of proof to show that the term has become generic, but they also have to prove that genericide has happened either in consequence of acts or inactivity of the trademark’s owner. This means that if you make good use of the mark and keep in mind the aforementioned universal rules, your trademark is likely to live another day.

Paskelbta temoje Prekių ženklai | Trademarks, Verslas | Business | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą