Tinklaraščio autoriai | Authors of the blog

Reda Žabolienė

reda pslEsu advokatė, Lietuvos Respublikos ir Europos patentinė patikėtinė, taip pat Europos Sąjungos prekių ženklų ir dizaino patikėtinė. Intelektinės nuosavybės teisės srityje dirbu nuo 1992 m. Per savo ilgametę praktiką įgijau didelės patirties, atstovaudama klientams įvairiose bylose dėl prekių ženklų, dizaino ir išradimų, taip pat atstovauju Lietuvos ir užsienio klientams Lietuvos Respublikos patentų biure, Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyboje ir Europos patentų žinyboje.

Atstovauju Lietuvai Europos Bendrijos Prekių ženklų patikėtinių asociacijoje (ECTA) kaip tarybos bei teisės komiteto narė, Europos patikėtinių institute (EPI) kaip valdybos ir tarybos narė, o Tarptautinėje prekių ženklų asociacijoje (INTA) kaip Kovos su prekių padirbinėjimu komiteto narė. Taip pat esu Lietuvos advokatūros, Lietuvos patentinių patikėtinių asociacijos narė bei tarptautinių organizacijų – Tarptautinės intelektinės nuosavybės apsaugos asociacijos (AIPPI), Pasaulinės intelektinės nuosavybės privačios praktikos patikėtinių organizacijos (FICPI) – narė.

Dalyvauju tarptautinėse konferencijose, esu straipsnių, publikuotų tarptautiniuose leidiniuose, autorė. Darbe vadovaujuosi operatyvumo, kvalifikuotumo ir klientų lūkesčių išpildymo principais.


Reda Zaboliene

I am an attorney-at-law, a Lithuanian and European patent attorney, as well as a European Community trademark and design attorney. I have been specializing in intellectual property law since 1992. Having represented clients in various cases related to trademarks, designs and inventions, I gained a lot of professional experience that I also have been able to enrich by acting for Lithuanian and international clients in the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania (SPB), the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) and finally, the European Patent Office (EPO).

I also represent Lithuania before the European Communities Trademark Association (ECTA) as a member of the Council and Law Committee, before the European Patent Institute (EPI) as a member of the Litigation Committee and before the International Trademark Association (INTA) as a member of the Anti-counterfeiting Committee. Finally, I am a member of the Lithuanian Bar Association, the Association of Lithuanian Patent Attorneys, the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) and the International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI).

In addition, I have participated in international conferences and have written articles published in international journals. I am driven by the principles of qualifications, effectiveness and clients’ satisfaction.


Inga Lukauskienė

inga pslGilintis į intelektinės nuosavybės apsaugos problemas pradėjau vos baigusi universitetą – 1998 m., kuomet ir pradėjau dirbti juriste prekių ženklų ir patentų agentūroje METIDA. 2003-2004 m. buvau advokato padėjėja. Nuo 2004 m. esu advokatė, o nuo 2008 m. – ir patentinė patikėtinė. Per ilgus praktikos metus įgijau didelės patirties prekių ženklų, dizaino, išradimų ir autorių teisių apsaugos bei apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos srityse, atstovavau Lietuvos ir užsienio klientams, ginant jų teises tiek teismine, tiek neteismine tvarka.

Savo darbe vadovaujuosi principu, kad svarbiausia – kliento interesas, tad, atstovaudama klientui, siekiu rasti patį efektyviausią ir geriausią sprendimo būdą.


Inga Lukauskiene

I have taken an interested into the problems of the IP protection since 1998, when I started to work as a lawyer in METIDA, which then was a trademark and patent agency. From 2003 to 2004 I was an assistant to the attorney-at-law. In 2004 I became an attorney-at-law and in 2008- a patent attorney. During these years I have acquired experience in trademark, design, invention and copyright protection, as well as in prevention from unfair competition. I also represent Lithuanian and international clients defending their rights under both judicial and extra-judicial procedures.

At work I mostly focus on clients’ interests, thereby, when I represent them, I look for the best and the most effective solutions.


Vilius Martišius

vilius pslEsu advokatas nuo 2003 m. Prieš tai penkerius metus dirbau keliose įmonėse teisininku, teisės konsultantu, dvejus metus advokato padėjėju. 1997 m. baigiau Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 2009 m. įgijau teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Nuo 2012 m. esu įrašytas į Vilniaus komercinio arbitražo teismo rekomenduojamų arbitrų sąrašą. Nuo 2016 m. esu advokatų profesinės bendrijos „Žabolienė ir partneriai METIDA“ vienas iš partnerių.

Savo teisinėje praktikoje ruošiau ir dalyvavau įgyvendinant įvairių įmonių reorganizavimo projektus (susijungimus, skaidymus, pertvarkymus). Šiuo metu teikiu įmonių steigimo ir likvidavimo bei bankroto administravimo paslaugas. Konsultuoju klientus akcijų įsigijimo/perleidimo klausimais, ruošiu akcijų perleidimo sandorius, atstovauju akcininkų interesams sprendžiant įvairius ginčus. Taip pat konsultuoju klientus nekilnojamojo turto įsigijimo ir vystymo klausimais, ruošiu su tuo susijusius dokumentus. Turiu ilgametę patirtį ruošiant bei vertinant įvairius kitus civilinius sandorius, atstovaujant klientus teismuose civilinėse, darbo, administracinėse bylose. Esu rengęs pranešimus įvairiuose seminaruose apie įmonių bankrotą, vekselių naudojimą ir ginčus dėl vekselių, tarnybinius išradimus, prekių ženklų savininkų teisių pažeidimus elektroninėje erdvėje, komercinių paslapčių apsaugą.

Savo profesinėje veikloje siekiu užsitarnauti ir išlaikyti klientų pasitikėjimą, nes tai – esminis dalykas advokato ir kliento santykiuose.


Vilius Martisius

Before becoming an attorney-at-law in 2003, for five years I had worked as a lawyer and a law consultant in several companies and for a couple of years I had been an assistant to attorney-at-law. In 1997 I graduated from the Faculty of Law of Vilnius University. In 2009 I acquired the rights to provide bankruptcy administration services. In 2012 I was included into the list of arbitrators recommended by the Vilnius Court of Commercial Arbitration.

I have prepared and participated in projects related to the reorganization of the companies (mergers, splits or spin-offs). Currently, I advise on company incorporation, liquidation and bankruptcy procedures. I also help clients with the acquisition and transfer of shares, prepare transactions of conveyance of shares and represent the interests of shareholders in various disputes. I also consult on purchasing and development of real estate and prepare related documents. For many years I have prepared and evaluated various civil transactions, represented clients in courts solving the cases in relation to civil, administrative and labour law. I also happened participate in various seminars making presentations on company bankruptcy procedures and their problems, use of bills of exchange and debt recovery, protection of commercial secrets.

At work I aim to earn and sustain the confidence and trust of my clients, as this is a key ingredient of a lasting relationship with a client.


Erikas Saukalas

erikaspslTeisinio darbo patirtį turiu nuo 2000 m. Esu dirbęs Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijoje, Teisingumo ir Kultūros ministerijose. Šiose valstybės institucijose buvau atsakingas už įvairių teisinių klausimų valdymą, dalyvavau įvairiose teisėkūros darbo grupėse, atstovavau Lietuvos interesams Europos Sąjungos ir tarptautinėse organizacijose. 2005-2006 m. keldamas savo kvalifikaciją stažavausi Europos Komisijoje.

Advokatės Redos Žabolienės kontoroje METIDA dirbu nuo 2007 m., o nuo 2010 m. esu advokatas. Nuo 2016 m. esu advokatų profesinės bendrijos „Žabolienė ir partneriai METIDA“ vienas iš partnerių. Taip pat esu Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedros asistentas bei Jaunųjų mokslininkų forumo narys.


Erikas Saukalas

I have been practising law since 2000. I worked for the Insurance Supervisory Commission of the Republic of Lithuania and for the Ministries of Justice and Culture of the Republic of Lithuania, where I was in charge of legal problems and where I participated in various working groups drafting legal acts and represented Lithuanian interests before the European Union and other international organisations. From 2005 to 2006 I did a traineeship at the European Commission to raise my qualifications.

From 2007 to 2010 I was a lawyer at METIDA Law Firm of Reda Zaboliene and since 2010 I have worked there as an attorney-at-law. I am also an assistant to the Department of Business Law at Mykolas Romeris University and a member of the Young Scientists’ Forum.


Mykolas Jakutis

mykolas pslMETIDOJE dirbu nuo 2010 m., specializuojuosi prekių ženklų gynimo, kovos su klastotėmis srityse. Nuo 2012 metų esu advokato padėjėjas.

Savo darbe vadovaujuosi operatyvumo, profesionalumo ir tikslumo principais.


Mykolas Jakutis

I have worked at METIDA since 2010 and my area is trademark protection and counterfeit goods. In 2012 I became an assistant to attorney-at-law. At work I focus on efficiency, professionalism, and definiteness.


Birutė Dauderienė

birute pslIntelektinės nuosavybės srityje dirbu nuo 1984 m. Karjerą pradėjau patentų specialiste Onkologijos institute. Nuo 2002 m. prekių ženklų ir patentų agentūroje „Metida“ dirbau patentinės patikėtinės asistente, nuo 2006 m. – patentų konsultante, o nuo 2008 m. esu patentinų patikėtinė. Klientus konsultuoju išradimų patentavimo klausimais, pateikiu nacionalines, tarptautines, Europos paraiškas bei nacionalines paraiškas kitose šalyse.

Savo žinias tobulinau Europos patentų žinybos (Haga), Forum Institut für Management GmbH (Miunchenas, Kopenhaga) bei kituose tarptautiniuose seminaruose, kuriuose įgijau patirties išradimų apsaugos sityje. Darbą stengiuosi atlikti profesionaliai, atsakingai ir operatyviai.


Birute Dauderiene

I have worked with IP objects since 1984 when I started my career as a patent specialist in Oncology Institute. In 2002 I commenced to work as an assistant patent attorney in METIDA, which then was a patent and trademark agency. But in 2006 I became a patent consultant and later in 2008- a patent attorney. I consult clients on inventions and help them file national, international and European applications.

To deepen the knowledge of the area I work in and boost my experience with regards to invention protection, I have participated in international seminars, organized by, for example, the European Patent Office (Hague) or by Forum Institut für Management GmbH (Munich, Copenhagen). I aim for professional, responsible and effective performance at work.


Dr. Jacekas Antulis

jacekas pslMETIDOJE dirbu nuo 2008 m. Taip pat konsultuoju išradimų apsaugos klausimais Patentų klinikoje, skaitau paskaitas apie patentavimą universitetuose, ruošiu pranešimus verslo parkuose, rengiu seminarus klientams, dalyvauju įvairiuose intelektinės nuosavybės bei išradimų komercializavimo seminaruose bei parodose, rašau straipsnius išradimų apsaugos tematika. Baigiau Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, turiu fizinių mokslų daktaro laipsnį.

Per paskutinius 18 metų dirbau moksliniame, komerciniame bei teisiniame sektoriuose: įgijau didelę patirtį bendraudamas su klientais įvairiose pasaulio šalyse: Europoje, Amerikoje, Azijoje (Japonijoje, Kinijoje, Indijoje ir kt.). 12 metų atstovavau Eksmos grupės įmonėms tarptautinėse parodose (lazerinių produktų bei mokslinių sprendimų srityse) Vokietijoje, Šveicarijoje, Rusijoje, JAV. Per savo karjerą dirbau moksliniu darbuotoju, techniniu inžinieriumi, vadybininku, projekto vadovu, plėtros skyriaus projekto vadovu, taip pat daug modeliavau ir programavau.

Mano pagrindiniai darbo principai yra profesionalumas, aiškumas ir tvarkingumas. Darbe visuomet stengiuosi viršyti klientų lūkesčius.


Dr. Jacekas Antulis

I have worked at METIDA since 2008. I also consult clients on invention matters at Patent Clinic, give lectures on patenting at universities and business parks, organise seminars for our clients, participate in various seminars and exhibitions related to intellectual property and commercialization of inventions and write articles on the protection of inventions. I graduated from the Faculty of Physics of Vilnius University, where I was awarded with a degree of doctorate in physical sciences.

In the last 18 years I have worked in the academic, commercial and juridical sectors and have gained a lot experience by communicating with clients from all over the world, i.e. Europe, the US, Asia (Japan, China, India and other countries). For 12 years I represented EKSMA Group companies at international exhibitions, (in the area of laser products and scientific solutions) in Germany, Switzerland, Russia and the U.S. Throughout my career I have worked as a research assistant, a technical engineer, a manager, a project manager and a project manager at the development division. Finally, I was immensely engaged in programming and a modelling.

At work I always try to exceed clients’ expectations and focus on professionalism, order and clarity.


Renata Andužienė

renata pslMETIDOJE dirbu nuo 2005 m. Esu atsakinga už darbus, susijusius su Europos patentų išplėtimu į Lietuvą, taip pat už nacionalinių patentų paraiškų paruošimą Lietuvos ir užsienio klientų vardu, išradimų patentinę paiešką bei patentų metinių mokesčių priežiūrą. Taip pat turiu nemažą patirtį prekių ženklų apsaugos srityje.

Savo darbe ryžtingai siekiu užsibrėžtų tikslų. Kliento pasitikėjimas darbe – svarbiausias įvertinimas, todėl atsakingai žiūriu į savo atliekamą darbą, stengiuosi laiku atlikti klientų užduotis ir tinkamai vykdyti savo pažadus.


Renata Anduziene

I have worked at METIDA since 2005. I am responsible for European patents validation to Lithuania, preparing national patent applications on behalf of Lithuanian and international clients, invention patent searches and maintenance of patent annuities. I am also experienced in trademark protection.

I am always determined to achieve my objectives. Clients’ confidence and trust is the best reward that I can get at work, therefore, I try to be a responsible worker aiming to perform the tasks on time and to fulfil my promises appropriately.


Eugenija Gainutdinova
Evgenia-200x300Intelektinės nuosavybės teisės srityje dirbu nuo 2005 m. 2005 – 2010 m. dirbau teisininke ir patentine patikėtine keliose intelektinės nuosavybės srities firmose Rygoje, o nuo 2012 m. esu METIDOS atstovė Latvijoje. Mano veiklos sritys apima Latvijos nacionalinius patentus, Europos ir tarptautines patentines paraiškas bei Latvijos nacionalinių, Europos Bendrijos ir tarptautinių prekių ženklų registravimą. Nuo 2012 m. taip pat vedu intelektinės nuosavybės teisės paskaitas Rygos Stradinio universitete ir Aukštojoje socialinių technologijų mokykloje.


 

Evgenia Gainutdinova

I have been working in the area of IP law since 2005. From 2005 to 2010 I worked as a lawyer and a patent attorney in several IP firms in Riga, but in 2012 I started to work at METIDA and represent them in Latvia. My areas of practice include Latvian national patents, European and international patent applications and Latvian national, Community and international trademark registrations.

Since 2012 I have lectured on intellectual property law in Riga Stradiņš University and in the Higher School of Social Technologies.


Ruta Olmane

rutaMETIDOS biure Latvijoje dirbu nuo 2014 m. Esu Latvijos prekių ženklų ir dizaino patikėtinė, taip pat Europos prekių ženklų ir dizaino patikėtinė, teisininkė, Europos Bendrijos prekių ženklų asociacijos (ECTA) pirmoji viceprezidentė. Aktyvia veikla intelektinės teisės nuosavybės srityje užsiimu jau daugiau nei 15 metų, kai 1999 m. pradėjau dirbti patentų agentūroje „TRIA ROBIT“.

Konsultuoju Latvijos ir užsienio klientus intelektinės nuosavybės apsaugos ir gynimo klausimais. Pagrindinė mano veikla apima prekių ženklų paraiškų teikimą, protestų ir apeliacijų nagrinėjimą Latvijos patentų biure ir VRDT (Vidaus rinkos derinimo tarnyboje), licencijavimą, bylas, susijusias su tiesių į intelektinės nuosavybės objektus pažeidimais, suklastotų prekių sulaikymą muitinėje ar policijoje, bylinėjimąsi visų instancijų teismuose.


Ruta Olmane

I have worked in METIDA’s office in Riga since 2014. I am a Latvian trademark and design attorney, as well as a European trademark and design attorney, a lawyer, and the first Vice President of the ECTA. I have been actively participating in IP law for more than 15 years when in 1999 I started to work at TRIA ROBIT, a patent agency.

I advise Latvian and international clients on IP protection and enforcement matters. I mainly deal with trademark filing, opposition and appeal cases before the OHIM, as well as with licensing, cases regarding unlawful use of IP rights, detainment of counterfeit goods by customs or police, as well as litigate before all court instances.


Dr. Eugenijus Keras

eugenijus pslMETIDOJE dirbu nuo 2014 m. Stengiuosi visokeriopai prisidėti prie patentavimo kultūros skleidimo ir populiarinimo: konsultuoju išradimų apsaugos klausimais, vedu seminarus apie patentavimą, išradimų apsaugą.

Baigiau Kauno technologijos universiteto Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetą, apgyniau Elektros ir elektronikos inžinerijos krypties daktaro disertaciją, atlikau podoktorantūros stažuotę Vilniaus Gedimino technikos universitete pastato energetinių sistemų valdymo srityje, tobulinausi Suomijos Aalto ir Belgijos Lježo universitetuose.

Esu vieno patento bendraautorius, todėl džiaugiuosi galėdamas konsultuoti ne tik kaip patentų konsultantas rengiant išradimo patentą, bet ir kaip išradėjas.

Stengiuosi visada mokytis ir tobulėti, o kasdieniame darbe siekti geriausio. Esu tikras, kad šios savybės leidžia siekti ir klientų sėkmės.


Dr. Eugenijus Keras

I have been working at METIDA since 2014. I attempt to promote the patenting culture and contribute to its spread by consulting on invention protection and presenting at seminars on patenting and the invention protection.

I have graduated from the Faculty of Electrical and Electronic Engineering at Kaunas University of Technology where I defended my doctoral thesis in the area of electrical and electronic engineering. I have also been on a postdoctoral research on building energetics at Vilnius Gediminas Technical University. Finally, I have raised my qualifications by visiting Aalto University in Finland and the University of Liège in Belgium.

I am a co-author of one of the patented inventions, hence I am happy to be able to advise my clients not only as a patent consultant, but also as an inventor.

I have always endeavoured to learn and grow, as well as seek for the best results in my daily work. I am certain that these qualities will help to contribute to my clients’ success.


 


Aurimas Sobutas

aurimas psl

METIDOJE dirbu nuo 2014 m, užimu jaunesniojo teisininko pareigas. Teikiu konsultacijas prekių ženklų bei dizainų savininkų teisių apsaugos klausimais, ruošiu su tuo susijusius procesinius dokumentus, taip pat klientams rengiu sutartis ir teisines išvadas įvairiais klausimais.

Dalyvauju įvairiose konferencijose bei seminaruose intelektinės nuosavybės, vartotojų teisių bei IT ir medijų teisės temomis.


Aurimas Sobutas

I have been working at METIDA since 2014. I am METIDA’s junior lawyer.

I am consulting on legal protection concerning trademark and design proprietors’ rights and preparing any related pleadings. I also arrange contracts and legal findings for clients on various matters, as well as consulting on competition, IT and media law issues.

I have participating in various conferences and seminars related to intellectual property, consumer rights, IT and media law.


Valdemaras Kovalevskis

valdemaras

Nuo 2015 m.METIDOJE pradėjau eiti jaunesniojo teisininko pareigas, o šiuo metu dirbu advokato padėjėju.

Teisininko karjerą pradėjau 2012 m., kuomet advokatų kontoroje „Tark Grunte Sutkiene“ atlikau praktiką ir vėliau dirbau teisininko padėjėju. Nuo teisininko karjeros pradžios specializuojuosi įmonių ir komercinės, sutarčių teisės srityse, o nuo 2013 m., eidamas teisininko pareigas bendrovėje UAB „Magnus Logistics“, plėčiau savo žinias ne tik minėtose srityse, bet ir  transporto teisės srityje.

Teikiu konsultacijas įmonių steigimo, reorganizavimo ir kitais korporaciniais klausimais, ruošiu su tuo susijusius dokumentus; klientams rengiu įvairaus pobūdžio sutartis, teisines išvadas,  bei ruošiu su ginčų nagrinėjimu susijusius procesinius dokumentus.

Dalyvauju  įvairiose konferencijose bei seminaruose įmonių, komercinės, sutarčių ir transporto teisės temomis.

2011 – 2013 m. priklausiau Europos studentų teisininkų asociacijai; 2011 m. užėmiau trečią vietą Konstitucijos egzamino teisininkų grupėje. 2015 m. parašiau ir apgyniau magistro darbą tema „Kaltės samprata ir reikšmė taikant atsakomybę už konkurencijos teisės pažeidimus“.


Valdemaras Kovalevskis

In 2015 I joined METIDA’s team becoming a junior lawyer. Currently I am working as an attorney assistant.

I started my career in law in 2012. I was an intern and later a lawyer assistant at Tark Grunte Sutkiene where I focused on company and commercial law, as well as contract law. In 2013 I started to work as a lawyer for Magnus Logistics where, beside my usual areas of practice, I also had to deal with transport law.

I am consulting on corporate matters such as, company formation and reorganisation, and preparing related documents. I am also responsible for various contracts and legal findings, as well as arranges pleadings related to legal disputes.

I take part in various conferences and seminars on company, commercial, contract and transport law.

Between 2011 and 2013 I was a member of ELSA. In 2011 I won third place at Constitution exam for lawyers. In 2015 I defended my MA dissertation on “Imposing civil liability after competition law infringement: the concept of guild and its impact”.


Rasa Pučienė

rasaaaaAdvokatų profesinės bendrijos „Žabolienė ir Partneriai METIDA“ gretas papildžiau 2015 metais. Specializuojuosi prekių ženklų ir dizaino registravimo, įvairių pakeitimų įrašymo srityse, ruošiu sutartis ir kitus reikiamus dokumentus. Konsultuoju klientus su intelektine nuosavybe susijusiais klausimais.

Dalyvauju seminaruose ir konferencijose intelektinės nuosavybės teisės temomis. Kartu su kolegomis skaitau pranešimus seminaruose.

Esu baigusi bakalauro ir magistrantūros teisės studijas, todėl puikiai žinau disciplinos, atidumo ir konkretumo vertę darbe. Stengiuosi, jog mano suteikiama informacija būtų aiškiai suprantama, o situacijos sprendimo būdai – priimtiniausi klientui.

Vita Sinkevičienė

vita-netuiMETIDOJE dirbu nuo 2016 metų ir specializuojuosi naujų prekių ženklų ir dizaino registravimu, esamų registracijų pratęsimu bei pakeitimais. Esu atsakinga už prekių ženklų registrabilumo analizę. Taip pat konsultuoju klientus intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais. Bendradarbiavimas su mūsų partneriais Baltijos šalyse ir Baltarusijoje yra viena iš mano kasdienių užduočių.

Esu baigusi Ekonomikos fakuletą Vilniaus Universitete, kuriame apgyniau magistro diplomą Verslo vadybos ir administravimo srityje. Dalyvauju įvairiose konferencijose ir seminaruose intelektinės nuosavybės temomis.

Visuomet stengiuosi viršyti klientų lūkesčius bei siekiu geriausių rezultatų darbe. Esu tikra, kad atsakomybė bei efektyvus darbų atlikimas prisideda prie abipusės sėkmės.


 Vita Sinkeviciene

I have been working at METIDA since 2016 and specialize in registering new trademarks and designs, as well as renewing current registrations and recording of amendments. I am also responsible for analysis of the registrability of trademarks. I am consulting the clients about legal issues on protection of intellectual property, arrange contracts, prepare relevant documents and pay state fees. Cooperation with our representatives at Baltic states and Belarus are some of my daily tasks as well.

I have graduated the Faculty of Economics at Vilnius University where I defended my master diploma in the area of management and business administration. I participate in various conferences and seminars on intellectual property.

I always try to exceed clients’ expectations, as well as seek for the best results at my work. I am certain that responsibility and effective performance at work will help to contribute to mutual success.

Leave a Reply